Het Archief van Gemen

Het zegel van Johann, bastert von Gemen

Johann von Gemen1526

Name
Johann von Gemen
Name prefix
Bastaard van Ghemen, drost van Gronauwe, onderdrost van het land Sutphen, senior van het klooster Galilea in Zybekeloe
Given names
Johann
Surname
Gemen (Gemen, von)
Also known as
Bastert von Gemen

Johan van Gemen

Name
Johan van Gemen
Given names
Johan
Surname
Gemen (Gemen, van)
Also known as
Bastaard

Johan van Ghemen

Name
Johan van Ghemen
Given names
Johan
Surname
Ghemen (Ghemen, van)
Birth
MarriageAnne ButekampView this family
yes

Birth of a son
#1
Jan Gemmen

Marriage of a half-siblingJohann von Holstein-Schauenburg und SternbergCordula von GemenView this family
August 28, 1476
Overdracht document 1481

Citation details: 16.0521 Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 13e-19e eeuw 2.3.5. nr. 1597
Text:

Acte van Heinrick Debbinck ".. Gogreve ind beswoeren Richter.." van Henrich, bisschop van Monster, waarin hij verklaart dat voor hem is verschenen Henrick, heer te Gemen en te Wevelkaven die heeft verklaard te hebben overgedragen aan Johan van Gemen zijn bastaardzoon, een verzegelde acte van heer Elbert van Eijll, ritter, en Heinrick van Langen

Quality of data: primary evidence
Opstelling kwitantie
Notariele akte
1483

Citation details: Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 16.0521 - 1458
Text:

1483, up dynsdach na deme sondage Misericordia Dominé

Kwitantie van Johan van Gemen, Bastart, voor Eylbert van Eyle, ritter, en diens vrouw Margrete van Tijtz

Bezegeld door Conrait van Lach (zegel beschadigd), Gerat Schorp (zegel vaag) en Johan van deme Bruell (zegel gaaf). Ondertekend door Johan van Ghemen

Quality of data: primary evidence
Opstelling oorkonde betreffende de verkoop van land.
Charter
June 15, 1484

Citation details: Archief 0325, inventarisnr. 394, charter 1325, regestnr. 417. Afschrift in Collectie Kreynck (archiefnr. 141), 'Akten betreffende Geestelijke instellingen' (inv.nr. 30), folio 13v.
Text:

Johan van Gemen, bastaard, stadhouder van het drostambt van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan Gharkijnck aan deken en kapittel van St. Walburgis in Zutphen een slag land heeft verkocht, gelegen in het kerspel Steenre en geheten die Kairnijnghe.

Quality of data: primary evidence
Opstelling van oorkonde July 10, 1486

Citation details: Toegang 0209, inventarisnr. 35, charter 498, regest 92
Text:

Werner Leerynck, richter te Doesborch (Doesburg), stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan van Middachten en zijn vrouw Styne, alsmede hun zoon Johan van Middachten de jonge aan Johan Bongener en Beernt Wynckelman een stuk land hebben verkocht, geheten de Biesekamp en gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), buurschap Raide (Rha), terwijl zij onder meer als onderpand stellen de Ekede, gelegen in hetzelfde kerspel. NB. Oorspronkelijk. Met de zegels van Johan van Ghemen, Werner Leerynck, Gerit Gruyter, Hartwich te Heker, Arnt van Middachten, ridder, en Johan van Middachten in groene was.

Opstelling oorkonde May 23, 1489

Citation details: 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg. 130, Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 77 (blz. 153), in het archief van het klooster Sibculo.
Text:

Johan bastaard van Ghemen, onderdrost van het land Sutphen vanwege heer van Ghemen, drost des lands Zutphen, oorkondt dat Lutgart van Raesvelt weduwe Jacob van Hacfort, ridder, tot een memorie van wijlen haar man aan Gherlich, prior, en het convent van Zybekeloe in der Tweynt 100 gouden Overlandse Rijnse gulden van de 1200 gulden, door Jacob gevestigd op tienden, erven en renten van Bernt van Wisch en Mrgarete van Camphusen, gelegen in de kerspelen Henghell en Zelym, en door hem op zijn vrouw overgedragen en dat Vrouwe Lutgart die 100 gulden met hand, halm en gychtighen monde heeft geleverd onder belofte van vrijwaring. De oorkonde is bezegeld geweest door Johan van Ghemen, Lutgart van Raesveld Vrouwe to Hacforde en haar broer Derck van Raesvelt.

Quality of data: primary evidence
Opstelling oorkonde December 5, 1489

Citation details: Toegang 0354, inventarisnr. 29, charter 313, regest 1279
Text:

gegeven int jair ons heren duisent vyrhondert ind negen inde tachtentich des naesten Saitersdaiges na sente Barbarendaige der hiliger jonckfrouwen) Wylhem van Poellwick, stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen, oorkondt dat Claes van Keppell en zijn vrouw Lutgart van Bransenborch bekennen aan Marten Voss 200 gouden Rijnse guldens schuldig te zijn, voor welke schuld zij hem een jaarlijkse los- en erfrente verkopen van 12½ gouden Rijnse guldens, gaande uit het goed toe Holthuesen en uit de Schyphorst en uit de Brummelmaet, gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), terwijl Henrick Stemerdinck belooft hiervoor waarborg te zijn. - Oorspronkelijk. Met het geschonden zegel van Johan van Ghemen, dat van Claes van Keppell is verloren gegaan, met de geschonden zegels van Lutgart van Bransenborch en van Wylhem van Poellwick in groene was. - N.B. Door deze brief is gestoken de brief van 28 mei 1493 (reg.nr. 1361).

Quality of data: primary evidence
Akte van overdracht November 30, 1490

Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia, reg. 504, regestnr. 12 [Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 586]
Text:

Akte van overdracht door Arend Butenkamp en zijn vrouw aan Johan van Ghemen, bastaard, van een jaarlijkse rente van 80 goudgulden, te betalen door Willem Ribbert, Johan van Almelo, Johan de Rode, Herman van Pezie en Coenraad van den Bredenbroke, 1490. [tekst uit regest 12] Sweder van der Schulenbroch, gograf en richter te Empeynchem (Emlichheim) vanwege Everwyn graaf te Benthem, oorkondt, dat Arndt Buthencamp en zijn vrouw Lumme eertijds ten overstaan van hem en de keurnoten Gerdt Geleworst en Gerd Smede aan Johan van Gemmen, bastaard, een volmacht hebben gegeven om de aflossing van een jaarlijkse rente van 80 goudgulden op te eisen van Wyllem Rybbert, Johan van Almelo, Johan de Rode Berntszone, Hermen van Peyse en Conrad van den Bredenbroke, welke rente zij nu aan hem overgedragen hebben ten overstaan van hem en de keurnoten Arndt Schouwe en Clawes Geleworst.

Quality of data: primary evidence
Kwitantie 1491

Citation details: 16.0521 Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 13e-19e eeuw. 2.32. nr. 1468
Text:

Kwitantie van Johan van Ghemen, "bastairt", voor Elbert van Eijle, ritter, en diens vrouw Margareta Bezegeld door Johan van Ghemen (zegel afgevallen) en door Johan van Loen, "anders g nant van Dornijnck" (zegel iets onduidelijk)

Quality of data: primary evidence
Death of a fatherHenrick von Gemen zu Wevelinghoven
1492
Oorkonde
Belening aan Johan van Ghemen, bastaard
December 14, 1492

Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia nr. 15
Text:

Everwyn, graaf te Benthem, oorkondt dat hij ten overstaan van hem en de leenmannen Sweder van der Schulenburg en Johan van Eschedde heeft beleend Johan van Ghemen, bastaard, met de hof van Swendorppe en hetgeen hem verder na de dood van Arndt Butenkamp en diens vrouw Lumme is ten deel gevallen, als de molen te Swendorppe en het daar gelegen erve en goed Beckesforde, alles gelegen in het kerspel Brantlecht, als een vijf marksleen.

Quality of data: primary evidence
Note:

Origineel charter (inv. nr. 596), het zegel van de leenheer is afgevallen. In dorso: 'Graeffschap' in 17e eeuwse hand. Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 588.

Birth of a son
#2
Arendt van Gemen
after 1500
Death of a half-sisterKatharina von Gemen
February 21, 1502

Terugkoop goederen June 9, 1503

Citation details: 0186.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 430. Cart.v.Sibculo fol. 53 vo. v. Doorn.dl. 5.Zie ook de verkoop akte van 12-5-1503
Text:

Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld.

Quality of data: unreliable evidence
Note: Identiteit van Johannes van Ghemen niet bewezen
Verkoop goederen August 31, 1503
Address: Klooster Galilea
Citation details: 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 473. Afschrift Cartularium van Sibculo fol.53. v. Doorn dl 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster.

Quality of data: unreliable evidence
Note: Het origineel is niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel
Note: Identiteit Johannes van Ghemen niet bewezen
Verkoop goederen August 31, 1503
Address: Klooster Galilea Maior
Citation details: 0187.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 437. Cart.v.Sibculo fol. 55. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster.

Quality of data: unreliable evidence
Verkoop goederen June 12, 1504
Address: Klooster Galilea Maior
Citation details: 0188.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 446. Cart.v.Sibculo fol. 61. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Gherardus van Leijden, supprior, Wolterus Poppinck, en Johannes van Ghemen, seniores en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Johan Boeck en juffer Wyse diens vrouw, eene jaarrente van 5 Philippusgld. uit hun huis en were gelegen te Deventer aan de Brinck (ligging nader omschreven) en onder verband der overige bezittingen des kloosters, behoudens recht tot wederkoop van 100 gouden Phls.gld. Int jaer ons Heren MVcIIII Odulphi Confessoris. In margine: vacat quia redempti sunt anno nono. Johan Boick heet in het opschrift consularis Daventriensis.

Quality of data: unreliable evidence
Machtiging voor verkoop September 9, 1504
Address: Klooster Galilea Maior
Citation details: 0189.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 448. Cart.v.Sibculo fol. 62. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe, Gherardus Leydis, supprior, Johannes Sutphanie, kelner, Wolterus Oetmersem en Johannes van Ghemen, seniores, en het gemeene convent verklaren gemachtigd te hebben Mr. Gheryt van den Toern, deken van sunte Peter te Utrecht, en diens neef Hermen van de Busche, canunnik van St. Marie, tot den verkoop van 6 morgen lands, liggende op Blomendaell in gemeenschappelijk bezit met het klooster te Gheijn, hun beide vroeger aangekomen van wijlen Derck van Alphen en juffer Elizabeth van der Laer. Int jaer MVc ende IIII ipso die gorgonii Martiris. In het opschrift heeft het land: sex jugera terre juxta Vianen que habuimus ex parte Heley, fratris nostri.

Quality of data: unreliable evidence
Waarmerken van een document
Johan van Gemen, ambtman te Gronouwe, zegelt voor een rechter in Epe, die zelf geen zegel bezit
June 26, 1505

Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 754
Text:

"Gerlach van Wullen en Margrete zijne huisvrouw bekennen verkocht te hebben aan Margrete van Wullen, junffere des wertlyke gestichtes to Borchorst ene jaarlijkse rente van 2 molt winterrogge, Nyenborger maat, voor een som gelds, welke de verkopers erkennen ontvangen te hebben, te betalen jaarlijks op den hoogtijd van sint Martinus des hiilligen bysschops, uit het erf en goed genaamd dat Cotland in het kerspel Heeck, buurschap Aderloe; waarvoor Roleff van Wullen borg blijft. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter te Epe van juncker Arndes greve to Stenfforde, Lefert Lambertynck, Albert de Voess, Gert Lubbertynck, priester, Johannes Yssynck, Scroder Hynrick en meer goede luiden als keurnoten, 1505 juni 26 (up donredach na dach Nativitatis Johannis baptiste). 1 charter N.B. Op perkament, gecancelleerd, van de uithangende zegels van Johan van Gemen, ambtman te Gronouwe, die op verzoek van Johan Scheleberndes wijl deze geen zegel bezit, medezegelt, en van Gerlach en Roleff van Wullen, zijn slechts brokstukken over. Aan de buitenzijde der oorkonde is bijgeschreven: dat Koulandt to Heick de van Wullen IJ molt rogge up Martini. Desse breff is gegeven dorch zallighe Margareten van Wullen, pravestynne, na uthwisinge oers testamentz dem Capittel to Borchorst a°. 1535 up Assump. Marie (15 aug.) Constat mihi Joh. Holtman, notario."

Zegeling July 1, 1505

Citation details: 0522 Huis Middachten, 1.13. nr. 562
Text:

"Johannes IJsinck, als een gevolmachtigde momber van junffer Greten van Wullen, schenkt aan Gerlage van Wullen (broeder van Greten) en zijne huisvrouw Margrete de genade om te mogen wederkopen een rente van 2 molt rogge, uit een goed, genaamd dat Cotlant, voor 50 rijnsche golden gulden. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter to Epe, van juncker Arnd, greven to Stenfford, nog onmondig, Lefert Lambertinck en Albert de Voess, ummestenders des gerichts, zomede Gert Lubbertinck, priester en Scroder Huinck, 1505 juli 1 (saterdach na Johannes baptistendage). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van Johan van Ghemen, amptman ter Gronouwe, die op verzoek van den richter zegelt, welke geen zegel heeft."

Quality of data: primary evidence
Getuigenis July 31, 1506

Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.12. nr. 524
Text:

Everwin, greve toe Benthem en van Stenfforde, beleent Gerlach van Wullen met het erve en goed, genaamd Schouwinck en een kotten daarbij, genaamd Slachffordt, gelegen in het kerspel van Enschede , leenroerig aan het graafschap Benthem en staat toe dat Gerlach van Wullen met deze goederen betuchtigt zijne huisvrouw Margareten. Ten overstaan van Arndt de Bever en Johan van Ghemen, leenmannen, 1506 juli 31 (op avent Petri ad vincula). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den leenheer.

Quality of data: primary evidence
Waarmerk document May 12, 1507

Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 763
Text:

Herman van Westerholt en Marien, zijne huisvrouw, bekennen voor 200 overlandsche gouden Rijnsche gulden verkocht te hebben aan Johan, zoon van wijlen Berthold Hardenacken, burger tot Coesfelt, 8 molt goede winterrogge, Coesfelder maat, jaarlijks te betalen te Coesfelt op Ons lieven Heren Hemelfart dach, uit hun goed en erve Suttenrat anders Dinckelborch en uit Doitkotten, Gesenhues, Volmerdynck en Alferdinck, alle gelegen in het kerspel en gericht van Epe, en waarvoor als waarborg optreedt Gert de Sasse. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter tot Epe, van wegen juncker van Stenforde, Schroder Hinrich, Johan Albertinck, Umbstant Udenbernt, Johannes Ysynck en meer Goede liNL. n als keurnoten en getuigen, 1507 mei 12 (in vigilia Ascensionis Domini). 1 charter N.B. Op perkament, gecancelleerd, de uithangende zegels van Johan van Gemen, drost tot Gronau, die bij gebrek aan een eigen zegel voor Johan Scheleberndes zegelt, van Herman van Westerholt en Gert de Sasse zijn afgevallen.

Quality of data: primary evidence
Death before 1526

Family with parents - View this family
father
mother
brother
himself
Father’s family with Anna von Wevelinghoven - View this family
father
step-mother
Marriage: June 11, 1439Cloister Langwaden
half-sister
half-sister
Family with Anne Butekamp - View this family
himself
wife
Marriage:
son
son

Overdracht documentRegionaal Historisch Centrum Limburg
Citation details: 16.0521 Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 13e-19e eeuw 2.3.5. nr. 1597
Text:

Acte van Heinrick Debbinck ".. Gogreve ind beswoeren Richter.." van Henrich, bisschop van Monster, waarin hij verklaart dat voor hem is verschenen Henrick, heer te Gemen en te Wevelkaven die heeft verklaard te hebben overgedragen aan Johan van Gemen zijn bastaardzoon, een verzegelde acte van heer Elbert van Eijll, ritter, en Heinrick van Langen

Quality of data: primary evidence
Opstelling kwitantieRegionaal Historisch Centrum Limburg
Citation details: Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 16.0521 - 1458
Text:

1483, up dynsdach na deme sondage Misericordia Dominé

Kwitantie van Johan van Gemen, Bastart, voor Eylbert van Eyle, ritter, en diens vrouw Margrete van Tijtz

Bezegeld door Conrait van Lach (zegel beschadigd), Gerat Schorp (zegel vaag) en Johan van deme Bruell (zegel gaaf). Ondertekend door Johan van Ghemen

Quality of data: primary evidence
Opstelling oorkonde betreffende de verkoop van land.Regionaal Archief Zutphen
Citation details: Archief 0325, inventarisnr. 394, charter 1325, regestnr. 417. Afschrift in Collectie Kreynck (archiefnr. 141), 'Akten betreffende Geestelijke instellingen' (inv.nr. 30), folio 13v.
Text:

Johan van Gemen, bastaard, stadhouder van het drostambt van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan Gharkijnck aan deken en kapittel van St. Walburgis in Zutphen een slag land heeft verkocht, gelegen in het kerspel Steenre en geheten die Kairnijnghe.

Quality of data: primary evidence
Opstelling van oorkondeRegionaal Archief Zutphen
Citation details: Toegang 0209, inventarisnr. 35, charter 498, regest 92
Text:

Werner Leerynck, richter te Doesborch (Doesburg), stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan van Middachten en zijn vrouw Styne, alsmede hun zoon Johan van Middachten de jonge aan Johan Bongener en Beernt Wynckelman een stuk land hebben verkocht, geheten de Biesekamp en gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), buurschap Raide (Rha), terwijl zij onder meer als onderpand stellen de Ekede, gelegen in hetzelfde kerspel. NB. Oorspronkelijk. Met de zegels van Johan van Ghemen, Werner Leerynck, Gerit Gruyter, Hartwich te Heker, Arnt van Middachten, ridder, en Johan van Middachten in groene was.

Opstelling oorkondeHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg. 130, Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 77 (blz. 153), in het archief van het klooster Sibculo.
Text:

Johan bastaard van Ghemen, onderdrost van het land Sutphen vanwege heer van Ghemen, drost des lands Zutphen, oorkondt dat Lutgart van Raesvelt weduwe Jacob van Hacfort, ridder, tot een memorie van wijlen haar man aan Gherlich, prior, en het convent van Zybekeloe in der Tweynt 100 gouden Overlandse Rijnse gulden van de 1200 gulden, door Jacob gevestigd op tienden, erven en renten van Bernt van Wisch en Mrgarete van Camphusen, gelegen in de kerspelen Henghell en Zelym, en door hem op zijn vrouw overgedragen en dat Vrouwe Lutgart die 100 gulden met hand, halm en gychtighen monde heeft geleverd onder belofte van vrijwaring. De oorkonde is bezegeld geweest door Johan van Ghemen, Lutgart van Raesveld Vrouwe to Hacforde en haar broer Derck van Raesvelt.

Quality of data: primary evidence
Opstelling oorkondeRegionaal Archief Zutphen
Citation details: Toegang 0354, inventarisnr. 29, charter 313, regest 1279
Text:

gegeven int jair ons heren duisent vyrhondert ind negen inde tachtentich des naesten Saitersdaiges na sente Barbarendaige der hiliger jonckfrouwen) Wylhem van Poellwick, stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen, oorkondt dat Claes van Keppell en zijn vrouw Lutgart van Bransenborch bekennen aan Marten Voss 200 gouden Rijnse guldens schuldig te zijn, voor welke schuld zij hem een jaarlijkse los- en erfrente verkopen van 12½ gouden Rijnse guldens, gaande uit het goed toe Holthuesen en uit de Schyphorst en uit de Brummelmaet, gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), terwijl Henrick Stemerdinck belooft hiervoor waarborg te zijn. - Oorspronkelijk. Met het geschonden zegel van Johan van Ghemen, dat van Claes van Keppell is verloren gegaan, met de geschonden zegels van Lutgart van Bransenborch en van Wylhem van Poellwick in groene was. - N.B. Door deze brief is gestoken de brief van 28 mei 1493 (reg.nr. 1361).

Quality of data: primary evidence
Akte van overdrachtHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia, reg. 504, regestnr. 12 [Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 586]
Text:

Akte van overdracht door Arend Butenkamp en zijn vrouw aan Johan van Ghemen, bastaard, van een jaarlijkse rente van 80 goudgulden, te betalen door Willem Ribbert, Johan van Almelo, Johan de Rode, Herman van Pezie en Coenraad van den Bredenbroke, 1490. [tekst uit regest 12] Sweder van der Schulenbroch, gograf en richter te Empeynchem (Emlichheim) vanwege Everwyn graaf te Benthem, oorkondt, dat Arndt Buthencamp en zijn vrouw Lumme eertijds ten overstaan van hem en de keurnoten Gerdt Geleworst en Gerd Smede aan Johan van Gemmen, bastaard, een volmacht hebben gegeven om de aflossing van een jaarlijkse rente van 80 goudgulden op te eisen van Wyllem Rybbert, Johan van Almelo, Johan de Rode Berntszone, Hermen van Peyse en Conrad van den Bredenbroke, welke rente zij nu aan hem overgedragen hebben ten overstaan van hem en de keurnoten Arndt Schouwe en Clawes Geleworst.

Quality of data: primary evidence
KwitantieRegionaal Historisch Centrum Limburg
Citation details: 16.0521 Huis Scheres (familie d'Olne) te Baarlo, 13e-19e eeuw. 2.32. nr. 1468
Text:

Kwitantie van Johan van Ghemen, "bastairt", voor Elbert van Eijle, ritter, en diens vrouw Margareta Bezegeld door Johan van Ghemen (zegel afgevallen) en door Johan van Loen, "anders g nant van Dornijnck" (zegel iets onduidelijk)

Quality of data: primary evidence
OorkondeHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia nr. 15
Text:

Everwyn, graaf te Benthem, oorkondt dat hij ten overstaan van hem en de leenmannen Sweder van der Schulenburg en Johan van Eschedde heeft beleend Johan van Ghemen, bastaard, met de hof van Swendorppe en hetgeen hem verder na de dood van Arndt Butenkamp en diens vrouw Lumme is ten deel gevallen, als de molen te Swendorppe en het daar gelegen erve en goed Beckesforde, alles gelegen in het kerspel Brantlecht, als een vijf marksleen.

Quality of data: primary evidence
Terugkoop goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0186.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 430. Cart.v.Sibculo fol. 53 vo. v. Doorn.dl. 5.Zie ook de verkoop akte van 12-5-1503
Text:

Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld.

Quality of data: unreliable evidence
Verkoop goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 473. Afschrift Cartularium van Sibculo fol.53. v. Doorn dl 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster.

Quality of data: unreliable evidence
Verkoop goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0187.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 437. Cart.v.Sibculo fol. 55. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster.

Quality of data: unreliable evidence
Verkoop goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0188.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 446. Cart.v.Sibculo fol. 61. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Gherardus van Leijden, supprior, Wolterus Poppinck, en Johannes van Ghemen, seniores en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Johan Boeck en juffer Wyse diens vrouw, eene jaarrente van 5 Philippusgld. uit hun huis en were gelegen te Deventer aan de Brinck (ligging nader omschreven) en onder verband der overige bezittingen des kloosters, behoudens recht tot wederkoop van 100 gouden Phls.gld. Int jaer ons Heren MVcIIII Odulphi Confessoris. In margine: vacat quia redempti sunt anno nono. Johan Boick heet in het opschrift consularis Daventriensis.

Quality of data: unreliable evidence
Machtiging voor verkoopHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo reg, 448. Cart.v.Sibculo fol. 62. v. Doorn.dl. 5.
Text:

Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe, Gherardus Leydis, supprior, Johannes Sutphanie, kelner, Wolterus Oetmersem en Johannes van Ghemen, seniores, en het gemeene convent verklaren gemachtigd te hebben Mr. Gheryt van den Toern, deken van sunte Peter te Utrecht, en diens neef Hermen van de Busche, canunnik van St. Marie, tot den verkoop van 6 morgen lands, liggende op Blomendaell in gemeenschappelijk bezit met het klooster te Gheijn, hun beide vroeger aangekomen van wijlen Derck van Alphen en juffer Elizabeth van der Laer. Int jaer MVc ende IIII ipso die gorgonii Martiris. In het opschrift heeft het land: sex jugera terre juxta Vianen que habuimus ex parte Heley, fratris nostri.

Quality of data: unreliable evidence
Waarmerken van een documentGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 754
Text:

"Gerlach van Wullen en Margrete zijne huisvrouw bekennen verkocht te hebben aan Margrete van Wullen, junffere des wertlyke gestichtes to Borchorst ene jaarlijkse rente van 2 molt winterrogge, Nyenborger maat, voor een som gelds, welke de verkopers erkennen ontvangen te hebben, te betalen jaarlijks op den hoogtijd van sint Martinus des hiilligen bysschops, uit het erf en goed genaamd dat Cotland in het kerspel Heeck, buurschap Aderloe; waarvoor Roleff van Wullen borg blijft. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter te Epe van juncker Arndes greve to Stenfforde, Lefert Lambertynck, Albert de Voess, Gert Lubbertynck, priester, Johannes Yssynck, Scroder Hynrick en meer goede luiden als keurnoten, 1505 juni 26 (up donredach na dach Nativitatis Johannis baptiste). 1 charter N.B. Op perkament, gecancelleerd, van de uithangende zegels van Johan van Gemen, ambtman te Gronouwe, die op verzoek van Johan Scheleberndes wijl deze geen zegel bezit, medezegelt, en van Gerlach en Roleff van Wullen, zijn slechts brokstukken over. Aan de buitenzijde der oorkonde is bijgeschreven: dat Koulandt to Heick de van Wullen IJ molt rogge up Martini. Desse breff is gegeven dorch zallighe Margareten van Wullen, pravestynne, na uthwisinge oers testamentz dem Capittel to Borchorst a°. 1535 up Assump. Marie (15 aug.) Constat mihi Joh. Holtman, notario."

ZegelingGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten, 1.13. nr. 562
Text:

"Johannes IJsinck, als een gevolmachtigde momber van junffer Greten van Wullen, schenkt aan Gerlage van Wullen (broeder van Greten) en zijne huisvrouw Margrete de genade om te mogen wederkopen een rente van 2 molt rogge, uit een goed, genaamd dat Cotlant, voor 50 rijnsche golden gulden. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter to Epe, van juncker Arnd, greven to Stenfford, nog onmondig, Lefert Lambertinck en Albert de Voess, ummestenders des gerichts, zomede Gert Lubbertinck, priester en Scroder Huinck, 1505 juli 1 (saterdach na Johannes baptistendage). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van Johan van Ghemen, amptman ter Gronouwe, die op verzoek van den richter zegelt, welke geen zegel heeft."

Quality of data: primary evidence
GetuigenisGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.12. nr. 524
Text:

Everwin, greve toe Benthem en van Stenfforde, beleent Gerlach van Wullen met het erve en goed, genaamd Schouwinck en een kotten daarbij, genaamd Slachffordt, gelegen in het kerspel van Enschede , leenroerig aan het graafschap Benthem en staat toe dat Gerlach van Wullen met deze goederen betuchtigt zijne huisvrouw Margareten. Ten overstaan van Arndt de Bever en Johan van Ghemen, leenmannen, 1506 juli 31 (op avent Petri ad vincula). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den leenheer.

Quality of data: primary evidence
Waarmerk documentGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 763
Text:

Herman van Westerholt en Marien, zijne huisvrouw, bekennen voor 200 overlandsche gouden Rijnsche gulden verkocht te hebben aan Johan, zoon van wijlen Berthold Hardenacken, burger tot Coesfelt, 8 molt goede winterrogge, Coesfelder maat, jaarlijks te betalen te Coesfelt op Ons lieven Heren Hemelfart dach, uit hun goed en erve Suttenrat anders Dinckelborch en uit Doitkotten, Gesenhues, Volmerdynck en Alferdinck, alle gelegen in het kerspel en gericht van Epe, en waarvoor als waarborg optreedt Gert de Sasse. Ten overstaan van Johan Scheleberndes, richter tot Epe, van wegen juncker van Stenforde, Schroder Hinrich, Johan Albertinck, Umbstant Udenbernt, Johannes Ysynck en meer Goede liNL. n als keurnoten en getuigen, 1507 mei 12 (in vigilia Ascensionis Domini). 1 charter N.B. Op perkament, gecancelleerd, de uithangende zegels van Johan van Gemen, drost tot Gronau, die bij gebrek aan een eigen zegel voor Johan Scheleberndes zegelt, van Herman van Westerholt en Gert de Sasse zijn afgevallen.

Quality of data: primary evidence
Oorkonde

Origineel charter (inv. nr. 596), het zegel van de leenheer is afgevallen. In dorso: 'Graeffschap' in 17e eeuwse hand. Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 588.

Terugkoop goederen

Identiteit van Johannes van Ghemen niet bewezen

Verkoop goederen

Het origineel is niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel

Overdracht documentAkte waarin Henrick von Gemen zu Wevelinghoven verklaard dat Johan van Gemen zijn bastaardzoon is. dd. 1481Akte waarin Henrick von Gemen zu Wevelinghoven verklaard dat Johan van Gemen zijn bastaardzoon is. dd. 1481
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,747 KB
Type: Certificate
Opstelling kwitantieKwitantie van Johan van Gemen, Bastart, voor Eylbert van Eyle, ritter, en diens vrouw Margrete van Tijtz dd. 1483Kwitantie van Johan van Gemen, Bastart, voor Eylbert van Eyle, ritter, en diens vrouw Margrete van Tijtz dd. 1483
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,681 KB
Type: Certificate
Opstelling oorkonde betreffende de verkoop van land.Johan van Gemen, bastaard, stadhouder van het drostambt van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan Gharkynck aan deken en kapittel van St. Walburgis in Zutphen een slag land heeft verkocht, gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), buurschap Baick (Baak), en geheten "die Kairnynghe" dd. 15-6-1484Johan van Gemen, bastaard, stadhouder van het drostambt van het land van Zutphen, oorkondt dat Johan Gharkynck aan deken en kapittel van St. Walburgis in Zutphen een slag land heeft verkocht, gelegen in het kerspel Steenre (Steenderen), buurschap Baick (Baak), en geheten "die Kairnynghe" dd. 15-6-1484
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,045 × 6,220 pixels
File size: 4,458 KB
Type: Certificate
Opstelling van oorkondeOpstelling van oorkonde door Werner Leerynck, richter te Doesborch (Doesburg), stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen dd. 10-7-1486Opstelling van oorkonde door Werner Leerynck, richter te Doesborch (Doesburg), stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen dd. 10-7-1486
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,080 × 4,963 pixels
File size: 4,634 KB
Type: Certificate
Opstelling oorkondeJohan bastaard van Ghemen, onderdrost van het land Sutphen vanwege heer van Ghemen, drost des lands Zutphen, oorkondt dat Lutgart van Raesvelt weduwe Jacob van Hacfort, ridder, tot een memorie van wijlen haar man aan Gherlich, prior, en het convent van Zybekeloe in der Tweynt 100 gouden Overlandse Rijnse gulden van de 1200 gulden, door Jacob gevestigd op tienden, erven en renten van Bernt van Wisch en Mrgarete van Camphusen, gelegen in de kerspelen Henghell en Zelym, en door hem op zijn vrouw overgedragen en dat Vrouwe Lutgart die 100 gulden met hand, halm en gychtighen monde heeft geleverd onder belofte van vrijwaring. dd. 23-5-1489
Format: application/pdf
File size: 19,285 KB
Type: Book
Opstelling oorkondeOpstelling van oorkonde door Wylhem van Poellwick, stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen dd. 5-12-1489Opstelling van oorkonde door Wylhem van Poellwick, stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen dd. 5-12-1489
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,123 × 4,507 pixels
File size: 3,864 KB
Type: Certificate
Akte van overdrachtArend Butenkamp en zijn vrouw dragen een jaarlijkse rente van 80 goudgulden over aan Johann, bastaard van Ghemen dd. 30-11-1490Arend Butenkamp en zijn vrouw dragen een jaarlijkse rente van 80 goudgulden over aan Johann, bastaard van Ghemen dd. 30-11-1490
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,538 KB
Type: Certificate
KwitantieKwitantie van Johan van Ghemen, "bastairt", voor Elbert van Eijle, ritter, en diens vrouw Margareta dd. 1491Kwitantie van Johan van Ghemen, "bastairt", voor Elbert van Eijle, ritter, en diens vrouw Margareta dd. 1491
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 2,448 pixels
File size: 2,572 KB
Type: Certificate
OorkondeBelening van Johann van Ghemen, bastaard, met goederen uit de erfenis van zijn schoonouders, door Everwyn, graaf te Benthem dd. 14-12-1492Belening van Johann van Ghemen, bastaard, met goederen uit de erfenis van zijn schoonouders, door Everwyn, graaf te Benthem dd. 14-12-1492
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,032 × 3,920 pixels
File size: 4,851 KB
Type: Certificate
Terugkoop goederenBroeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-8-1503 Tevens: Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld. dd. 9-6-1503Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-8-1503 Tevens: Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld. dd. 9-6-1503
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,936 × 2,617 pixels
File size: 4,281 KB
Type: Book
Verkoop goederenBroeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-8-1503 Tevens: Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld. dd. 9-6-1503Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-8-1503 Tevens: Gherardus Bruens, canunnik van St. Lebuinuskerk te Deventer, verklaart vergund te hebben aan Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Johannes van Ghemen en Wolterus Poppinck, senioren van het klooster Galilea in Zybekeloe, en aan het convent, den terugkoop van 9 mudden rogge, aan hem verkocht uit het erve Marienborch en den molen daarbij, voor 100 gouden overl. gouden rijnsche gld. dd. 9-6-1503
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,936 × 2,617 pixels
File size: 4,281 KB
Type: Book
Verkoop goederenBroeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-5-1503Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Johannes van Duysborch, supprior, Wolterus Rover, kelner, Wolterus Poppinck en Johannes van Ghemen, senioren, van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Mr. Gheryt Bruens canunnik te Deventer eene jaarlijksche rente van 10 gouden, overl. rijnsche gld., uit hun erve en huis binnen Deventer, nu bewoond door Bernt ter Brugghen, welks ligging nader wordt omschreven, en voorts onder verband van alle goederen van het klooster. dd. 31-5-1503
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,987 × 2,631 pixels
File size: 4,367 KB
Type: Book
Note:

Origineel niet beschikbaar Identiteit van Johannes van Ghemen niet bewezen

Verkoop goederenBroeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Gherardus van Leijden, supprior, Wolterus Poppinck, en Johannes van Ghemen, seniores en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Johan Boeck en juffer Wyse diens vrouw, eene jaarrente van 5 Philippusgld. uit hun huis en were gelegen te Deventer aan de Brinck (ligging nader omschreven) en onder verband der overige bezittingen des kloosters, behoudens recht tot wederkoop van 100 gouden Phls.gld. dd. 12-6-1504Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior, Gherardus van Leijden, supprior, Wolterus Poppinck, en Johannes van Ghemen, seniores en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Johan Boeck en juffer Wyse diens vrouw, eene jaarrente van 5 Philippusgld. uit hun huis en were gelegen te Deventer aan de Brinck (ligging nader omschreven) en onder verband der overige bezittingen des kloosters, behoudens recht tot wederkoop van 100 gouden Phls.gld. dd. 12-6-1504
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,012 × 2,572 pixels
File size: 4,230 KB
Type: Book
Note:

Origineel niet beschikbaar Identiteit van Johannes van Ghemen niet bewezen

Machtiging voor verkoopBroeder Hermannus van Oldenzaell, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe, Gherardus Leydis, supprior, Johannes Sutphanie, kelner, Wolterus Oetmersem en Johannes van Ghemen, seniores, en het gemeene convent verklaren gemachtigd te hebben Mr. Gheryt van den Toern, deken van sunte Peter te Utrecht, en diens neef Hermen van de Busche, canunnik van St. Marie, tot den verkoop van 6 morgen lands, liggende op Blomendaell in gemeenschappelijk bezit met het klooster te Gheijn, hun beide vroeger aangekomen van wijlen Derck van Alphen en juffer Elizabeth van der Laer. dd. 9-9-1504Broeder Hermannus van Oldenzaell, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe, Gherardus Leydis, supprior, Johannes Sutphanie, kelner, Wolterus Oetmersem en Johannes van Ghemen, seniores, en het gemeene convent verklaren gemachtigd te hebben Mr. Gheryt van den Toern, deken van sunte Peter te Utrecht, en diens neef Hermen van de Busche, canunnik van St. Marie, tot den verkoop van 6 morgen lands, liggende op Blomendaell in gemeenschappelijk bezit met het klooster te Gheijn, hun beide vroeger aangekomen van wijlen Derck van Alphen en juffer Elizabeth van der Laer. dd. 9-9-1504
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,024 × 2,612 pixels
File size: 4,272 KB
Type: Book
Note:

Origineel niet beschikbaar. Identiteit Johannes van Ghemen niet bewezen

Waarmerken van een documentJohan van Gemen, ambtman te Gronouwe, zegelt voor een rechter in Epe, die zelf geen zegel bezit dd. 26-6-1505Johan van Gemen, ambtman te Gronouwe, zegelt voor een rechter in Epe, die zelf geen zegel bezit dd. 26-6-1505
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,026 × 6,274 pixels
File size: 2,632 KB
Type: Certificate
ZegelingJohan van Ghemen, amptman ter Gronouwe, zegelt voor een richter die zelf geen zegel heeft dd. 1-7-1505Johan van Ghemen, amptman ter Gronouwe, zegelt voor een richter die zelf geen zegel heeft dd. 1-7-1505
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,735 × 4,652 pixels
File size: 1,695 KB
Type: Certificate
GetuigenisJohan van Ghemen, leenman van Benthem en Stenfforde, is getuige bij een belening dd. 31-7-1506Johan van Ghemen, leenman van Benthem en Stenfforde, is getuige bij een belening dd. 31-7-1506
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,606 × 5,212 pixels
File size: 1,427 KB
Type: Certificate
Waarmerk documentJohan van Gemen, drost tot Gronau, zegelt als getuige bij een transactie dd. 12-5-1507Johan van Gemen, drost tot Gronau, zegelt als getuige bij een transactie dd. 12-5-1507
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,088 × 5,682 pixels
File size: 2,749 KB
Type: Certificate
Media objectHet zegel van Johann, bastert von GemenHet zegel van Johann, bastert von Gemen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 700 × 701 pixels
File size: 142 KB
Type: Other