Het Archief van Gemen

Catharina von Gemen1493

Name
Catharina von Gemen
Name prefix
Vrouwe van Voorst en Keppel enz.
Given names
Catharina
Surname
Gemen (Gemen, von)
Also known as
Catharina van Gemen, vrouwe tot Voerst

Kathrine van Ghemen

Name
Kathrine van Ghemen
Name prefix
Vrouwe van Voorst en Keppel enz.
Given names
Kathrine
Surname
Ghemen (Ghemen, van)
Birth
MarriageJohan van Nesselrode van Polanen van Voorst en KeppelView this family
yes

Death of a paternal grandfatherHenrick von Gemen
March 26, 1424
Death of a husbandJohan van Nesselrode van Polanen van Voorst en Keppel
1432

Akte van schuld 1432

Citation details: Oud Archief Doesburg, 1230-1811, toegang 48, regestnr. 1136, nr. 4367, regestnr. 491
Text:

Akte, waarbij Frederick van Rechteren enige tegenover Catharina van Ghemen, voormaals jonkvrouw van Voorst, hoofdelijk met hem verbonden mede schuldenaren, onder wie Gerit Paick van Enghuisen, van hun desbetreffende verplichtingen ontslaat.

Quality of data: questionable evidence
Note: De datum van dit document is mogelijk niet correct
Regest April 30, 1432

Citation details: Toegang 0443, inventarisnr. 5, regestnr. 20
Text:

"Derick Momme van Kell, drost des lands van Zutphen, oorkondt, dat voor hem en gerichtslieden Katheriin van Ghemen heeft verklaard, dat haar het goed Mallant in het kerspel Angerloe op bepaalde voorwaarden verpand was door Henrich, heer tot Wysche, en Johan, heer tot Ghemen. Gegeven in den jaer onss Heren dusent vierhondert twe und dertich, op sente Philippus' und Jacobi avont der heliger apostelen. Afschrift op papier in Inv. no. 114."

Quality of data: primary evidence
Marriage of a siblingHenrick von Gemen zu WevelinghovenAnna von WevelinghovenView this family
Type: Religious marriage
June 11, 1439
Source: Archief Neuss
Text:

1439: Heiratsverschreibung zwischen Heinrich, ältestem Sohn des Johann zu Gemen, und Anna, Tr. Wilhelms zu Wevelinghoven (s. Aders Nr. 549). Dsgl. vom 24. Sept. 1442 (s. Aders Nr. 1297). Dsgl. vom 16. Jan. 1449 (s. Aders Nr. 578). Dsgl. vom 20. April 1459 (s. Aders Nr. 644). Dsgl. vom 21. Okt. 1461 (s. Aders Nr. 662). Dsgl. vom 28. Mai 1492 (siehe Aders 1328) und 15. Juni 1492 (s. Aders 1329).

Eheberedung zwischen Heinrich von Gemen und Anna von Wevelinghoven (s. Aders Nr. 549).

Quality of data: secondary evidence
Birth of a son
#1
Willem von Nesselrode-Stein
1442
Death of a motherOda van Horn en Altena
1442

Birth of a daughter
#2
Irmgard Nesselrode-Stein, von
1445

Death of a brotherJohan von Gemen
1458

Rentebrief September 1, 1458

Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.4.1. inventarisnr. 114. NB, zie ook inventarisnr. 51 en regestnr. 830
Text:

Rentebrief, groot 15 malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, ten laste van het Fraterhuis te Doesburg, aangekocht door jonkvrouwe Katrina van Voirst en Ghemen en door haar bestemd voor uitdeling van brood aan de armen op vrijdag. Regest 830: Henricus van den Grave, Johannes van Deventer en Tricus van Sittert, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouwe Katrine van Voirst, van Gemen etc. ten behoeve van de armen te Doesborch eene rente van vijftien malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, waarvoor zij alle Vrijdagen aan 26 huisarmen 13 brooden zullen uitreiken, terwijl zij de resteerende twee malders voor zich zelf mogen gebruiken

Quality of data: primary evidence
Protocol van lenen between 1440 and 1490

Citation details: 0443 Heerlijkheid Wisch, 1.1.06. nr. 67
Text:

Protocol van de lenen van Catharina van Voerst en van Ghemen, weduwe van jonker Johan, heer van Voerst, Asperen en Keppel, 1440-1490. 1 deel N.B. Deze lenen waren in 1440 door Catharina van Voerst aangekocht van Herman van Wye, heer tot Hernen, waarna zij blijkens een aantekening vóór in dit deel) haar woning te Doesburg als leenhof er voor aanwees. Deze woning is later het Wissche hof geworden en daarmede zijn de lenen overgegaan aan de heren van Wisch. Als band van dit deel heeft gediend een charter van 1458 (zie Reg. no. 39), waarop o.a. vermeld is: "dese lhenen op den Hern van Wisch devolvirt, comen unde geervet".

Quality of data: primary evidence
Borgstelling voor schuld aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc. March 21, 1460

Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 642
Text:

Arnt van Middachten, ridder, belooft Harman van Middachten, zijnen broeder, schadeloos te houden voor zijne borgstelling voor de betaling van 1200 goudgulden, te betalen binnen één maand na de eerste aanmaning, welke hij schuldig is aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc. Ingeval van schade mag deze verhaald worden uit alle Arnt's erfenissen, renten, have en goederen, waar die gelegen zijn, 1460 maart 21 (op sunte Benedictus dach). 1 charter Op perkament, met afhangend zegel in bruin was van Arnt van Middachten.

Quality of data: primary evidence
Rentebrief August 28, 1463

Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg 3.4.1. reg. 115, Zie reg.no. 877.
Text:

Henricus van den Grave, Theodericus van Sittert en Gerardus van Berck, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouw Katrine van Voirst, van Gemen etc. eene rente van drie rijnsche guldens 's jaars, gaande uit eenige maten land in Angerlo broick, genaamd die Grote Blancke maet, welke gelden door de koopster bestemd zijn voor een eeuwig brandende lamp in de O.L. Vrouwe-kapel van het Fraterhuis

Quality of data: primary evidence
Regest November 8, 1477

Citation details: Toegang 0409, regestnr. 341. Afschrift inventarisnr. 115, folio 6v
Text:

Catherina van Gemen, weduwe van Voerst, erkent van Sweder, heer tot Vorst en Keppell, ontvangen te hebben twee jaarlijkse termijnen van haar lijftocht ad 1000 rijnsche guldens

Quality of data: primary evidence
Regest, testament between 1470 and 1490

Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 119, regestnrs. 962, 1105 en 1159
Text:

"Acte, waarbij pater en procuratersche van het Groote convent te Doesburg, een rente van 10 oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollartsgoed in Angerlobroek, overgedragen aan het Fraterhuis te Doesburg, 1490. Met den oorspronkelijken rentebrief, 1470, en acte van schenking dezer rente ten behoeve van de armen door Catharina van Voorst enz. aan het Groote convent, 1485, 1470, 1485, 1490. 3 charters N.B. Zie regestnrs. 962, 1105, 1159. Regestnr. 962 dd. 11-12-1470 Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Beernt Gruter en zijne vrouw Nenne verkocht hebben aan jonkvrouwe Katrine van Gemen en van Voirst ten behoeve der armen volgens eene daarvoor te treffen regeling eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick en door hen geërfd van Henric to Ubel Regestnr. 1105 dd. 24-5-1485 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst tot een eeuwig testament geschonken heeft aan het convent Sunte Mariengrave te Doesborch ten behoeve van de armen volgens eene daarvoor in het stedelijk gerichtsboek ingeschreven ordonnantie eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Hurste of Bollertsgoet in het Angerloebroick, eertijds door haar gekocht van Bernt Gruter en diens vrouw Nenne NB. Oorspr. (inv.no. 119) met de zegels van den oorkonder en de gerichtslieden Hartwich toe Heker en Garyt Penninck in groene was. Dorsale notitie: Der jonferen brieff van die Horst. Regestnr. 1169 dd. 22-9-1490, Warner Leringh, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat heer Clais Poppe, priester en biechtvader, en zuster Lijsbeth, procuratersche van het zusterklooster St. Mariengrave te Doisborch, hebben overgedragen aan heer Henric van Crevelt, priester en rector van het Fraterhuis aldaar, eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed, genaamd Bollartz guet of die Horst, in het kerspel Angerloe, welke rente aan het klooster ten behoeve van de armen tot een eeuwig testament was geschonken door jonkvrouwe Kathrijn van Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc.

Quality of data: primary evidence


Regest
Magescheid
May 5, 1470
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 956
Text:

956 Willem van der Hovelwick, Willem van Heerd, Johan Veer en Hartwich to Hieker als scheidslieden stellen een magescheid vast tusschen Alit van Zevener, weduwe van Henric van Boedbergen, en hunnen zoon Arnt Palik, waarbij onder andere aan laatstgenoemde wordt toebedeeld die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick, leenroerig aan de jonkvrouwe Van Gemen en van Voirst Datering: 1470 mei 5 [des Saterdagen na Belaken Paeschen] NB: Oorspr. (inv.no. 49) met de zegels der eerste vier oorkonders in groene was. De zegels van Alit van Zevener en Arnt Palik zijn verloren.

Quality of data: primary evidence
Marriage of a childWillem von Nesselrode-SteinElisabeth von BirgellView this family
March 29, 1478

Akte van belening 1479

Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.2.2. nr. 49
Text:

Eigendomsbewijs van het goed, genaamd die Horst of Bollartsguet, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek, voor het Fraterhuis te Doesburg, afkomstig van Wilhelm van Heerde, 1480. Met acte van belening van het Fraterhuis met dit goed door Catharina van Ghemen enz., 1479, oudere leen- en andere brieven, 1409-1470, stukken betreffende de bevrijding van den leenplicht, 1479-1490, een rentebrief, groot 10 oude schilden 's jaars, gaande uit dit goed, 1395, benevens een acte van overdracht dezer rente aan Henrik van Ubel en andere acten dienaangaande, 1437, 1409-1470, 1479-1490. 15 charters N.B. Zie reg.nos. 189, 267, 484, 502, 504, 556, 558, 560, 956, 1050, 1052, 1056, 1144, 1167, 1168. Zie twee uit dit goed gaande rentebrieven met bijbehorende stukken onder inv.nos. 116 en 119. Regestnr. 1050: Katheryna van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppel beleent de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, voor wie Geerlich Putzeler als hulder optreedt, het Bollartsguet ter Horst in het kerspel Angerloe, na opdracht door Wylhelm van Heerde als gevolmachtigde van Wessel van Galen en diens vrouw Aleyt benevens Arnt Paelick van Boedbergen

Quality of data: primary evidence
Note: Hoge resolutie scans op verzoek verkrijgbaar
Regest April 2, 1479

Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 49, regestnr. 1050
Text:

Katheryna van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppel beleent de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, voor wie Geerlich Putzeler als hulder optreedt, het Bollartsguet ter Horst in het kerspel Angerloe, na opdracht door Wylhelm van Heerde als gevolmachtigde van Wessel van Galen en diens vrouw Aleyt benevens Arnt Paelick van Boedbergen

Quality of data: primary evidence
Note: Oorspr. (inv.no. 49) met de zegels van de oorkondster en de leenmannen Wylhelm van der Hovelwick en Geret Maekreel in groene was.
Event April 23, 1479

Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 49, regestnr. 1052
Text:

"Katherina van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppell bevrijdt het Bollertsguet ter Horst in het kerspel Angerloe van den er op rustenden leenplicht ter wille van haar en harer ouders zieleheil en om de goede diensten der bewoners van het Fraterhuis te Doesborch, welke instelling het in leen had.

Quality of data: primary evidence
Note:

NB. Oorspr. (inv.no. 49) met het zegel der oorkondster in groene was. De hier vermelde acte schijnt niet in werking te zijn getreden. ZIj is vervangen door die van 1490 september 11 (zie reg.no. 1167), welke laatste alleen vermeld wordt in het van Catharina van Voerst en van Ghemen afkomstige leenprotocol in het archief der heeren van Wisch inv.no. 67 (Rijksarchief Arnhem)."

Lijfrentebrief 1487

Citation details: Oud Archief Doesburg, 1230-1811, toegang 48, regestnr. 1136
Text:

Lijfrentebrief van 10 rijnsguldens per jaar, voor Kathrine van Ghemen, eertijds vrouwe van Voorst, Keppel enz., ten laste van het tertiarissenconvent Mariendaal buiten Venlo.

Quality of data: primary evidence
Death of a brotherHenrick von Gemen zu Wevelinghoven
1492
Overdracht goed between 1470 and 1493

Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.2.2. nr. 51
Text:

Acte, waarbij Kathrijn van Ghemen, gewezen vrouwe van Voorst, Keppel enz. het land, genaamd Blyfers Gansepoel, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek overdraagt aan het Fraterhuis te Doesburg voor het doen van uitkeringen aan de armen op grond van het testament van haren dienaar Derick Angeroy, 1493. Met ouder eigendomsbewijs, 1470, en het testament van den erflater, 1471, 1470, 1471, 1493. 3 charters N.B. Zie reg.nos. 961, 964, 1195.

Quality of data: primary evidence

Death 1493
Regest 1500 (7 years after death)

Citation details: Toegang 2003, inventarisnr. 397, regest 815, folio 149R
Text:

De Edel en welgeboren Jonker Derick van Bronckhorst en van Batenborch, heer tot Aenholt etc., potentiavit Meester Jan Deyn, licentiaat, om uit zijn Edelheiden naam rechts te plegen en te voeren tegen de Edel en welgeboren vrouw Ermgart gravin tot Styrom etc. en alle anderen voor richter, burgemeesters en schepenen en raad der stad Doesburg en voor de gerichte, waaronder de erven en goederen, waarin de Edel en welgeboren vrouw Catharina van Gemen, weduwe tot Voerst, bestorven en nagelaten heeft op de dag als haar E. levendig en dood was, en waarmee zij beerfd heeft Joffer Agniss van Wyssch, wilner vrouw tot Aenholt, [gelegen zijn]

Quality of data: primary evidence
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: January 28, 1417NL. Horn
-11 years
brother
14 years
brother
herself
brother
Family with Johan van Nesselrode van Polanen van Voorst en Keppel - View this family
husband
herself
Marriage:
son
4 years
daughter

Akte van schuldStreekarchief Liemers en Doesburg
Citation details: Oud Archief Doesburg, 1230-1811, toegang 48, regestnr. 1136, nr. 4367, regestnr. 491
Text:

Akte, waarbij Frederick van Rechteren enige tegenover Catharina van Ghemen, voormaals jonkvrouw van Voorst, hoofdelijk met hem verbonden mede schuldenaren, onder wie Gerit Paick van Enghuisen, van hun desbetreffende verplichtingen ontslaat.

Quality of data: questionable evidence
RegestGelders Archief
Citation details: Toegang 0443, inventarisnr. 5, regestnr. 20
Text:

"Derick Momme van Kell, drost des lands van Zutphen, oorkondt, dat voor hem en gerichtslieden Katheriin van Ghemen heeft verklaard, dat haar het goed Mallant in het kerspel Angerloe op bepaalde voorwaarden verpand was door Henrich, heer tot Wysche, en Johan, heer tot Ghemen. Gegeven in den jaer onss Heren dusent vierhondert twe und dertich, op sente Philippus' und Jacobi avont der heliger apostelen. Afschrift op papier in Inv. no. 114."

Quality of data: primary evidence
RentebriefGelders Archief
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.4.1. inventarisnr. 114. NB, zie ook inventarisnr. 51 en regestnr. 830
Text:

Rentebrief, groot 15 malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, ten laste van het Fraterhuis te Doesburg, aangekocht door jonkvrouwe Katrina van Voirst en Ghemen en door haar bestemd voor uitdeling van brood aan de armen op vrijdag. Regest 830: Henricus van den Grave, Johannes van Deventer en Tricus van Sittert, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouwe Katrine van Voirst, van Gemen etc. ten behoeve van de armen te Doesborch eene rente van vijftien malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, waarvoor zij alle Vrijdagen aan 26 huisarmen 13 brooden zullen uitreiken, terwijl zij de resteerende twee malders voor zich zelf mogen gebruiken

Quality of data: primary evidence
Borgstelling voor schuld aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc.Gelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten, 2. 1329-1820, 2.1, nr. 642
Text:

Arnt van Middachten, ridder, belooft Harman van Middachten, zijnen broeder, schadeloos te houden voor zijne borgstelling voor de betaling van 1200 goudgulden, te betalen binnen één maand na de eerste aanmaning, welke hij schuldig is aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc. Ingeval van schade mag deze verhaald worden uit alle Arnt's erfenissen, renten, have en goederen, waar die gelegen zijn, 1460 maart 21 (op sunte Benedictus dach). 1 charter Op perkament, met afhangend zegel in bruin was van Arnt van Middachten.

Quality of data: primary evidence
RentebriefGelders Archief
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg 3.4.1. reg. 115, Zie reg.no. 877.
Text:

Henricus van den Grave, Theodericus van Sittert en Gerardus van Berck, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouw Katrine van Voirst, van Gemen etc. eene rente van drie rijnsche guldens 's jaars, gaande uit eenige maten land in Angerlo broick, genaamd die Grote Blancke maet, welke gelden door de koopster bestemd zijn voor een eeuwig brandende lamp in de O.L. Vrouwe-kapel van het Fraterhuis

Quality of data: primary evidence
Akte van beleningGelders Archief
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.2.2. nr. 49
Text:

Eigendomsbewijs van het goed, genaamd die Horst of Bollartsguet, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek, voor het Fraterhuis te Doesburg, afkomstig van Wilhelm van Heerde, 1480. Met acte van belening van het Fraterhuis met dit goed door Catharina van Ghemen enz., 1479, oudere leen- en andere brieven, 1409-1470, stukken betreffende de bevrijding van den leenplicht, 1479-1490, een rentebrief, groot 10 oude schilden 's jaars, gaande uit dit goed, 1395, benevens een acte van overdracht dezer rente aan Henrik van Ubel en andere acten dienaangaande, 1437, 1409-1470, 1479-1490. 15 charters N.B. Zie reg.nos. 189, 267, 484, 502, 504, 556, 558, 560, 956, 1050, 1052, 1056, 1144, 1167, 1168. Zie twee uit dit goed gaande rentebrieven met bijbehorende stukken onder inv.nos. 116 en 119. Regestnr. 1050: Katheryna van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppel beleent de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, voor wie Geerlich Putzeler als hulder optreedt, het Bollartsguet ter Horst in het kerspel Angerloe, na opdracht door Wylhelm van Heerde als gevolmachtigde van Wessel van Galen en diens vrouw Aleyt benevens Arnt Paelick van Boedbergen

Quality of data: primary evidence
LijfrentebriefStreekarchief Liemers en Doesburg
Citation details: Oud Archief Doesburg, 1230-1811, toegang 48, regestnr. 1136
Text:

Lijfrentebrief van 10 rijnsguldens per jaar, voor Kathrine van Ghemen, eertijds vrouwe van Voorst, Keppel enz., ten laste van het tertiarissenconvent Mariendaal buiten Venlo.

Quality of data: primary evidence
Protocol van lenenGelders Archief
Citation details: 0443 Heerlijkheid Wisch, 1.1.06. nr. 67
Text:

Protocol van de lenen van Catharina van Voerst en van Ghemen, weduwe van jonker Johan, heer van Voerst, Asperen en Keppel, 1440-1490. 1 deel N.B. Deze lenen waren in 1440 door Catharina van Voerst aangekocht van Herman van Wye, heer tot Hernen, waarna zij blijkens een aantekening vóór in dit deel) haar woning te Doesburg als leenhof er voor aanwees. Deze woning is later het Wissche hof geworden en daarmede zijn de lenen overgegaan aan de heren van Wisch. Als band van dit deel heeft gediend een charter van 1458 (zie Reg. no. 39), waarop o.a. vermeld is: "dese lhenen op den Hern van Wisch devolvirt, comen unde geervet".

Quality of data: primary evidence
Overdracht goedGelders Archief
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 3.2.2. nr. 51
Text:

Acte, waarbij Kathrijn van Ghemen, gewezen vrouwe van Voorst, Keppel enz. het land, genaamd Blyfers Gansepoel, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek overdraagt aan het Fraterhuis te Doesburg voor het doen van uitkeringen aan de armen op grond van het testament van haren dienaar Derick Angeroy, 1493. Met ouder eigendomsbewijs, 1470, en het testament van den erflater, 1471, 1470, 1471, 1493. 3 charters N.B. Zie reg.nos. 961, 964, 1195.

Quality of data: primary evidence
RegestGelders Archief
Citation details: 0327 Fraterhuis te Doesburg, 956
Text:

956 Willem van der Hovelwick, Willem van Heerd, Johan Veer en Hartwich to Hieker als scheidslieden stellen een magescheid vast tusschen Alit van Zevener, weduwe van Henric van Boedbergen, en hunnen zoon Arnt Palik, waarbij onder andere aan laatstgenoemde wordt toebedeeld die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick, leenroerig aan de jonkvrouwe Van Gemen en van Voirst Datering: 1470 mei 5 [des Saterdagen na Belaken Paeschen] NB: Oorspr. (inv.no. 49) met de zegels der eerste vier oorkonders in groene was. De zegels van Alit van Zevener en Arnt Palik zijn verloren.

Quality of data: primary evidence
RegestGelders Archief
Citation details: Toegang 0409, regestnr. 341. Afschrift inventarisnr. 115, folio 6v
Text:

Catherina van Gemen, weduwe van Voerst, erkent van Sweder, heer tot Vorst en Keppell, ontvangen te hebben twee jaarlijkse termijnen van haar lijftocht ad 1000 rijnsche guldens

Quality of data: primary evidence
Regest, testamentGelders Archief
Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 119, regestnrs. 962, 1105 en 1159
Text:

"Acte, waarbij pater en procuratersche van het Groote convent te Doesburg, een rente van 10 oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollartsgoed in Angerlobroek, overgedragen aan het Fraterhuis te Doesburg, 1490. Met den oorspronkelijken rentebrief, 1470, en acte van schenking dezer rente ten behoeve van de armen door Catharina van Voorst enz. aan het Groote convent, 1485, 1470, 1485, 1490. 3 charters N.B. Zie regestnrs. 962, 1105, 1159. Regestnr. 962 dd. 11-12-1470 Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Beernt Gruter en zijne vrouw Nenne verkocht hebben aan jonkvrouwe Katrine van Gemen en van Voirst ten behoeve der armen volgens eene daarvoor te treffen regeling eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick en door hen geërfd van Henric to Ubel Regestnr. 1105 dd. 24-5-1485 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst tot een eeuwig testament geschonken heeft aan het convent Sunte Mariengrave te Doesborch ten behoeve van de armen volgens eene daarvoor in het stedelijk gerichtsboek ingeschreven ordonnantie eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Hurste of Bollertsgoet in het Angerloebroick, eertijds door haar gekocht van Bernt Gruter en diens vrouw Nenne NB. Oorspr. (inv.no. 119) met de zegels van den oorkonder en de gerichtslieden Hartwich toe Heker en Garyt Penninck in groene was. Dorsale notitie: Der jonferen brieff van die Horst. Regestnr. 1169 dd. 22-9-1490, Warner Leringh, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat heer Clais Poppe, priester en biechtvader, en zuster Lijsbeth, procuratersche van het zusterklooster St. Mariengrave te Doisborch, hebben overgedragen aan heer Henric van Crevelt, priester en rector van het Fraterhuis aldaar, eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed, genaamd Bollartz guet of die Horst, in het kerspel Angerloe, welke rente aan het klooster ten behoeve van de armen tot een eeuwig testament was geschonken door jonkvrouwe Kathrijn van Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc.

Quality of data: primary evidence
RegestGelders Archief
Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 49, regestnr. 1050
Text:

Katheryna van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppel beleent de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, voor wie Geerlich Putzeler als hulder optreedt, het Bollartsguet ter Horst in het kerspel Angerloe, na opdracht door Wylhelm van Heerde als gevolmachtigde van Wessel van Galen en diens vrouw Aleyt benevens Arnt Paelick van Boedbergen

Quality of data: primary evidence
EventGelders Archief
Citation details: Toegang 0327, inventarisnr. 49, regestnr. 1052
Text:

"Katherina van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppell bevrijdt het Bollertsguet ter Horst in het kerspel Angerloe van den er op rustenden leenplicht ter wille van haar en harer ouders zieleheil en om de goede diensten der bewoners van het Fraterhuis te Doesborch, welke instelling het in leen had.

Quality of data: primary evidence
RegestGelders Archief
Citation details: Toegang 2003, inventarisnr. 397, regest 815, folio 149R
Text:

De Edel en welgeboren Jonker Derick van Bronckhorst en van Batenborch, heer tot Aenholt etc., potentiavit Meester Jan Deyn, licentiaat, om uit zijn Edelheiden naam rechts te plegen en te voeren tegen de Edel en welgeboren vrouw Ermgart gravin tot Styrom etc. en alle anderen voor richter, burgemeesters en schepenen en raad der stad Doesburg en voor de gerichte, waaronder de erven en goederen, waarin de Edel en welgeboren vrouw Catharina van Gemen, weduwe tot Voerst, bestorven en nagelaten heeft op de dag als haar E. levendig en dood was, en waarmee zij beerfd heeft Joffer Agniss van Wyssch, wilner vrouw tot Aenholt, [gelegen zijn]

Quality of data: primary evidence
Akte van schuld

De datum van dit document is mogelijk niet correct

Akte van belening

Hoge resolutie scans op verzoek verkrijgbaar

Regest

Oorspr. (inv.no. 49) met de zegels van de oorkondster en de leenmannen Wylhelm van der Hovelwick en Geret Maekreel in groene was.

Event

NB. Oorspr. (inv.no. 49) met het zegel der oorkondster in groene was. De hier vermelde acte schijnt niet in werking te zijn getreden. ZIj is vervangen door die van 1490 september 11 (zie reg.no. 1167), welke laatste alleen vermeld wordt in het van Catharina van Voerst en van Ghemen afkomstige leenprotocol in het archief der heeren van Wisch inv.no. 67 (Rijksarchief Arnhem)."

RentebriefRentebrief, groot 15 malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, ten laste van het Fraterhuis te Doesburg, aangekocht door jonkvrouwe Katrina van Voirst en Ghemen en door haar bestemd voor uitdeling van brood aan de armen op vrijdag dd. 1458Rentebrief, groot 15 malder winterrogge 's jaars, gaande uit het goed te Olbergen, ten laste van het Fraterhuis te Doesburg, aangekocht door jonkvrouwe Katrina van Voirst en Ghemen en door haar bestemd voor uitdeling van brood aan de armen op vrijdag dd. 1458
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,695 × 4,316 pixels
File size: 932 KB
Type: Certificate
Borgstelling voor schuld aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc.Borgstelling voor schuld aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc. dd. 21-3-1460Borgstelling voor schuld aan joncfrouwe Kathrine van Voirst, van Gemen, etc. dd. 21-3-1460
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,513 × 4,124 pixels
File size: 842 KB
Type: Certificate
Akte van beleningBetreffende het goed, genaamd die Horst of Bollartsguet, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek, voor het Fraterhuis te Doesburg tussen 1409 en 1490
Format: application/pdf
File size: 6,979 KB
Type: Certificate
Protocol van lenenProtocol van de lenen van Catharina van Voerst en van Ghemen, weduwe van jonker Johan, heer van Voerst, Asperen en Keppel, 1440-1490
Format: application/pdf
File size: 10,571 KB
Type: Certificate
RentebriefRentebrief van Katrine van Voirst en van Gemen dd. 28-8-1463Rentebrief van Katrine van Voirst en van Gemen dd. 28-8-1463
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,539 × 3,978 pixels
File size: 944 KB
Type: Certificate
Overdracht goedTestament Derick Angeroy dd. 1471Testament Derick Angeroy dd. 1471
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,241 × 3,114 pixels
File size: 1,218 KB
Type: Certificate
Overdracht goedOverdracht van het goed Blifers Gansepoel door Kathrijn van Ghemen, gewezen vrouwe van Voorst, Keppel enz. dd. 1493Overdracht van het goed Blifers Gansepoel door Kathrijn van Ghemen, gewezen vrouwe van Voorst, Keppel enz. dd. 1493
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,938 × 3,840 pixels
File size: 965 KB
Type: Certificate
Overdracht goedEigendomsbewijs van het goed Blyfers Gansepoel dd. 1470Eigendomsbewijs van het goed Blyfers Gansepoel dd. 1470
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,429 × 4,602 pixels
File size: 1,960 KB
Type: Certificate
RegestCatherina van Gemen, weduwe van Voerst, erkent van Sweder, heer tot Vorst en Keppell, ontvangen te hebben twee jaarlijkse termijnen van haar lijftocht ad 1000 rijnsche guldens (afschrift) dd. 8-11-1477Catherina van Gemen, weduwe van Voerst, erkent van Sweder, heer tot Vorst en Keppell, ontvangen te hebben twee jaarlijkse termijnen van haar lijftocht ad 1000 rijnsche guldens (afschrift) dd. 8-11-1477
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 6,312 KB
Type: Book
Regest, testamentWerner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Beernt Gruter en zijne vrouw Nenne verkocht hebben aan jonkvrouwe Katrine van Gemen en van Voirst ten behoeve der armen volgens eene daarvoor te treffen regeling eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick en door hen geërfd van Henric to Ubel dd. 11-12-1470Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Beernt Gruter en zijne vrouw Nenne verkocht hebben aan jonkvrouwe Katrine van Gemen en van Voirst ten behoeve der armen volgens eene daarvoor te treffen regeling eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick en door hen geërfd van Henric to Ubel dd. 11-12-1470
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,442 × 4,362 pixels
File size: 1,999 KB
Type: Certificate
Regest, testamentWarner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst tot een eeuwig testament geschonken heeft aan het convent Sunte Mariengrave te Doesborch ten behoeve van de armen volgens eene daarvoor in het stedelijk gerichtsboek ingeschreven ordonnantie eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Hurste of Bollertsgoet in het Angerloebroick, eertijds door haar gekocht van Bernt Gruter en diens vrouw Nenne dd. 24-5-1485Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst tot een eeuwig testament geschonken heeft aan het convent Sunte Mariengrave te Doesborch ten behoeve van de armen volgens eene daarvoor in het stedelijk gerichtsboek ingeschreven ordonnantie eene rente van tien oude schilden 's jaars, gaande uit het goed die Hurste of Bollertsgoet in het Angerloebroick, eertijds door haar gekocht van Bernt Gruter en diens vrouw Nenne dd. 24-5-1485
Format: image/jpeg
Image dimensions: 5,308 × 5,928 pixels
File size: 3,876 KB
Type: Certificate
Regest, testamentBetreffende het eeuwig testament van jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst dd. 22-9-1490Betreffende het eeuwig testament van jonkvrouwe Katheryna van Gemen en van Voerst dd. 22-9-1490
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,433 × 5,980 pixels
File size: 2,462 KB
Type: Certificate
RegestBetreft de nalatenschap van Catharina van Gemen, vrouwe van Voerst Ca. 1500Betreft de nalatenschap van Catharina van Gemen, vrouwe van Voerst Ca. 1500
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,554 × 3,937 pixels
File size: 3,503 KB
Type: Document