Het archief en de genealogie van Gemen

Zegel van Heinrich von Ghemen zu Wevelinckhoven dd. 1482

Henrick von Gemen zu Wevelinghoven1492

Name
Henrick von Gemen zu Wevelinghoven
Name prefix
Ridder (1454), pandheer van Bredevoort, drost van land en stad van Zutphen, plaatsvervanger van stadhouder Adolf van Nassau
Given names
Henrick
Surname
Gemen zu Wevelinghoven
Name suffix
IV
Also known as
Henricks Herrn zu Ghemen und zu Wevelkaven
Also known as
Henrick von Gemen
Also known as
Heinrich von Ghemen
Also known as
Hinrick von Gemen

Henrick von Ghemen

Name
Henrick von Ghemen
Given names
Henrick
Surname
Ghemen
Name suffix
heer te Ghemen
Birth
Birth of a daughter
#1
Cordula von Gemen

Birth of a son
#2
Heinrich von Gemen

Birth of a son
#3
Johann von Gemen

Death of a paternal grandfatherHenrick von Gemen
March 26, 1424
Aankoop van landgoed en horigen
Regest
January 15, 1429

Verkoop van rente
Regest
August 10, 1433

Verkrijging van het wederverkoopsrecht van de renten uit diverse erven in het kerspel Weseke, door Johann, heer te Gemen, zijn vrouw en kinderen
Regest
May 21, 1435

Religious marriageAnna von WevelinghovenView this family
June 11, 1439
Marriage settlementAnna von WevelinghovenView this family
June 11, 1439

Nachrichten über das von Christian von Wevelinghoven gestiftete Prämonstratenserinnenkloster Langwaden und die Kirche zu Wevelinghoven 1441

Death of a motherOda van Horn en Altena
1442

Akte
Schadeloosstelling
February 25, 1446

Ansprüche Kurkölns und der Herren von Walenburg auf die Herrschaft Wevelinghoven between 1428 and 1657

Johan, Heer te Gemen, verkoopt een rente, zijn oudste zoon Hinrich staat borg
Regest
January 7, 1445

Jonker Hinric, oudste zoon te Gemen en Heer te Wevelkaven, verkoopt renten uit goederen, in het bezit van Johan van Lembecke
Regest
February 4, 1447

Bernt van Velen en diens zoon Herman beloven Jonker Hinric, oudste zoon te Gemen en Heer te Wevelkaven, schadeloosstelling voor het borg staan, samen met Wylleme van Berntvelde
Regest
March 26, 1447

Heynrich, oudste zoon te Gemen en Heer te Wevelkoven en diens vrouw Anna zu Wevelinghoven, laten hun schoonvader en vader Wilhelm, Heer te Wevelkoven, de heerlijkheid Wevelkoven en Lewendal als lijftogt, daarnaast nog enige renten
Regest
April 22, 1447

Johann, Heer te Gemen en diens oudste zoon Hinrich zu Gemen, Heer te Wevelkaven, verkopen een rente.
Regest
August 30, 1448

Vrijgeleide voor Heinrich von Gemen, Herr zu Wevelkoven en 22 met name genoemde dienaren, voor een bezoek aan Keulen.
Geleidebrief
1450
Drie rechters in Neus beoorkonden dat Junker Wilhem Herr zu Wevelkoyven Johan Herr zu Ryfferscheit zu Alffter und zur Dick, een pandbrief van de Aartsbisschop van Keulen betreffende de tol van Neus, bij hen hebben gedeponeerd.
Regest
November 30, 1450
Hinrich, Heer van Gemen, verkrijgt het doorverkoop recht voor een rente
Regest
February 24, 1451

Johann, Heer te Gemen en diens zoon Hinrich, stellen een vrijwaring op voor Johan van Lembeck, die voor hen borg stond bij Gerd van Keppel
Regest
April 11, 1451

Hinrich, Heer te Gemen en te Wevelkaven en diens vrouw Anna, verkopen een in Borken betaalbare rente uit diverse hoven aan de kerk te Borken
Regest
July 26, 1451

Hinrich van den Grave schenkt zijn hele landgoed in het geval van zijn overlijden aan de Jonker Hinrik Heer te Gemen, onder voorbehoud van het levenslange gebruik door zijn vrouw Neese.
Regest
February 14, 1452

Hont van den Bosch en diens vrouw Elisabeth beloven schadeloosstelling voor Jonker Henrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven omdat hij voor hen borg staat bij een goudsmid en diens vrouw
Regest
July 28, 1452

Johan Albertinch, vrijgraaf van Jonker Hinrich, Heer te Gemen en te Wevelkaven, getuigd van een verkoop van hooi voor de vrijstoel te Oeldendorpe
Regest
August 19, 1452

Henrich, Heer te Wysch beloofd zijn neef Henrich, Heer te Ghemen, schadeloosstelling omdat deze voor hem borg staat bij Gysbertz van Bronchorst, Heer te Batenborch en Anholt, zijn zwager
Regest
August 28, 1452

Kertyen Twent en zijn vrouw Hadewich verklaren dat Jonker Hinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven hen, ter vereffening van een schuld, 200 Rijnse Guldens heeft betaald.
Regest
September 10, 1453

Johan en Hinrich, Heren te Gemen, garanderen de stad Borken en haar inwoners, dat hen geen schade vanuit Ramsdorf zal worden aangedaan, sinds Ramsdorf in het bezit is gekomen van Walraven van Moers en diens aanhangers
Regest
September 26, 1453
Betreft een huis en hof, eigendom van Henrick van Ghemen
Regest
1453

Gert en Johan van Hekeren, broers, ruilen horigen met Jonker Henrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
April 4, 1454

In de strijd tussen enerzijds Wenmer van Heyden en anderzijds Heer Derick van Heyden, Domheer te Münster en de gebroeders Menss en Goidert van Heyden, door tussenkomst van de Hertog van Kleef, een vergelijk getroffen. De jonge Heer van Gemen die zich aan de zijde van de broers schaarde, wordt in het vergelijk meegenomen.
Regest
April 15, 1454

Hinrich van Weseke geeft Jonker Hinrike, Heer te Ghemen en te Wevelkoven, het recht van doorverkoop van inkomsten uit het goed Bleckerynch in het kerspe Borken
Regest
July 9, 1454

Jonker Hinrike, Heer te Ghemen en te Wevelkoven, verkoopt, samen met zijn vrouw Anna, een pacht uit het goed Hemekinch in het kerspel Ramstorpe (Ramsdorf)
Regest
July 12, 1454

Jonker Hinrich, Heer te Ghemen en te Wevelkoven, verkoopt, samen met zijn vrouw Anna, een pacht uit het goed Wiiggerinch in het kerspel Weseke
Regest
July 12, 1454

Aartsbisschop Dietrich II van Keulen, Ridder Lutter Quad, Heer te Tomberg en Landskroon en Arnold von Hoemen, Burggraaf te Odenkirchen, verplichten zich tot een betaling van 1500 Gulden aan Heinrich von Gemen, voor de gevangenname en uitlevering van Hertog Frederik van Brunswijck
Regest
July 22, 1454

Heyne Zweders geeft Jonker Hinrich, Heer te Ghemen en te Wevelkoven het doorverkoopsrecht voor de rente uit het goed Wiggerinck in het kerspel Wezeke
Regest
July 26, 1454

Overdracht van de gevangen Hertog Frederik van Brunswijk
Regest
July 31, 1454

Gosen van der Blomenzaet geeft ridder Hinrike zu Ghemen und zu Wevelkaven het doorverkoopsrecht voor een rente uit het goed Besselinchove in het kerspel Sutloen (Südlohn)
Regest
August 30, 1454

Herman van Dyepenbroke ruilt horigen met Henrich, Heer te Ghemen en te Wevelkoven
Regest
September 16, 1454

Conraet Beckers geeft Heer Hinrike te Gemen en te Wevelkaven, ridder, het wederverkoopsrecht van het goed Muggenborch in het kerspel Borken
Regest
October 11, 1454

Leenman December 20, 1454

Henrich, Heer te Ghemen en te Wevelkoven, draagt over aan zijn echtgenote Anna, de dochter van Wilhem, Heer te Wevelkyven, die tot dan alleen de lijftocht van de Heerlijkheid Grebben bezat, de Heerlijkheid Wevelkoyven en het pandschap Levendale als lijftocht
Regest
February 2, 1455
Hinrich Schimmeken geeft Hinrich, Heer te Gemen het doorverkoopsrecht van de smalle tiend uit het goed Tedekinch
Regest
March 3, 1455

Berndt en Arndt, Graven te Benthem en Heren te Stenforden, nemen een volledige schuld op zich die Otto Herr zu Bronckhorst und zu Borckelo, Johann Herr zu Ghemen, Hinrick Herr zu Ghemen und Wevelkoven, Hinrik Herr zu Wisch, Ghysbert van Bronckhorst Herr zu Batenborch und zu Anholt, Rynalt van Homert Herr zum Dornwerde, Hinrick Herr zu Hamoit en zijzelf hebben bekend tegenover Ridder Gherit van Keppel. Zij beloven de anderen ook schadeloosstelling.
Regest
April 23, 1455

Heinrich, heer te Gemen, krijgt een aanbetaling van de schuld van Aartsbisschop Dietrig II van Keulen.
Regest
July 6, 1455

Hinrich, Heer te Ghemen en te Wevelkaven verkoopt renten uit de erven Beygerinchave in het kerspel Velen en Allfferdinchave in het kerspel Gesscher aan Korten Gossen
Regest
July 9, 1455

Deding July 17, 1455

Ridder Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkaven verkoopt een in Borken betaalbare rente
Regest
December 8, 1455

Hermann ton Orde, vrijgraaf van Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, nodigt Schotte den Bever uit om naar het dorp Gescher te komen, in verband met een garantstelling voor Roloff van Lintel en Hermann Valke
Regest
February 22, 1456

Kwitantie voor onkosten gewmaakt wegens de knechten en paarden van Heinrich, Heer te Gemen
Regest
February 22, 1456

Edelheer Henrich, Heer te Gemen en te Wevelinghoven, ridder, verkoopt voor het (ambts)gerecht van Honborne, tienden, grof en smal in het kerspel Weseke, hij belooft voor zich, zijn vrouw Anna en zijn dochters Katherina en Karden, dat de tienden vrij zijn van rentes en pachten.
Regest
March 13, 1456

Heinrich, Heer te Gemen, geeft een kwitantie voor 2000 Oberlandse Rijnse Guldens
Regest
November 10, 1456

Heinrich, Heer te Gemen, verklaard, dat hem 2000 Oberlandse Rijnse Guldens zijn betaald
Regest
November 14, 1456

Note: Zie http://regiowiki.hna.de/Herzog_Friedrich_(Braunschweig-L%C3%BCneburg) en https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Brunswijk-L%C3%BCneburg
Gossen van Ghemen gt. van Pravestinck en Hinrick Heer van Gemen ruilen horigen
Regest
December 22, 1456

Arnold von Hoemen ziet -na betaling van zijn onkosten- af van verdere aanspraken in verband met de door Heinrich von Gemen gevangen genomen en aan hem en Lutter Quad overgedragen Hertog Frederik van Brunswijck.
Regest
January 17, 1457

Hinrike, Heer te Gemen verkrijgt het doorverkoopsrecht van een rente uit de Konynxhof te Borken
Regest
June 28, 1457

Schadeloosstelling August 27, 1457

Marriage of a childGossen SteckeCordula von GemenView this family
December 31, 1457
Huwelijksverdrag tussen Goessen Stecke en Karda van Ghemen
Regest
December 31, 1457

Aanstelling tot ambtsman 1458

Uitspraak van scheidslieden in een geschil tussen hertog Arnold van Gelre en Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt (minuut) January 18, 1458

Aartsbisschop en keurvorst Dietrich van Keulen wil het pandschap van ambt en Vest Recklinghausen inlossen bij Heinrich, de zoon van Johan van Gemen, maar krijgt verschillende bezwaren daartegen, omdat die van Gemen overvallen uitvoerd in het ambt. Minnelijke schikking hat tot zover geen resultaat. Betaling was niet mogelijk doordat (Heinrich) van Gemen weigerde de pandbrieven te overleggen.
Regest
March 10, 1458
Address: in der Dranckgasse, voor Johannes van Smedekinck
Proost en kapittel van het klooster Vreden ruilen horigen met Hinrick, Heer te Gemen
Regest
June 29, 1458

Marriage of a childArnold von BentheimKatharina von GemenView this family
September 28, 1458

Death of a brotherJohan von Gemen
1458

Death of a fatherJohann von Gemen
1458

Heinrich, Heer te Gemen, draagt de Heerlijkheid Paland over aan Helmich von Schevick
Regest
January 6, 1459

Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]
Verklaring Johann von Ghemen dd. 25-11-1456, transfix Heinrich von Ghemen dd. 8-3-1459
March 8, 1459

De aartsbisschop van Keulen en de Heer van Gemen komen tot overeenstemming over de vergoeding van de kosten voor de verbouwing aan slot en voorburg en andere zaken in Vest Recklinghausen.
Regest
April 3, 1459
Heynrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, ontslaat Goysswyn Stecke, erfmaarschalk van het Land van Kleef, van zijn garantstelling tegenover Arnt, Graaf van Benthem, Heer te Steynfort en neemt de schuld volledig op zich.
Regest
July 28, 1459

Betaling November 19, 1459

Betaling December 4, 1459

Seryes van Schedelick de oelde ruilt horigen met Henrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven
Regest
July 26, 1460

Derick van der Kampe ruilt horigen met Henrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven
Regest
December 1, 1460

Pachten en lenen 1461
Schadeloosstellings brief van Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, voor Rotger van Dyepenbroick, die voor hem garant staat bij Heinrich van Dyepenbroick, Heinrichs zoon en diens vrouw Katharine, voor een bedrag van 950 Rijnse Guldens.
Regest
January 25, 1461

Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven verkoopt aan Heinrich van Dyepenbroick en diens vrouw Katherine een rente uit de tol te Berck (Rheinberg)
Regest
February 3, 1461

Getuige bij het huwelijksverdrag van Goessen van Raesfeld en Bertha van Homoet
Regest
February 20, 1461

Vergleich ueber die Erbshaft Wevelinghoven May 1, 1461

Oervede. brief 1462

Schadeloosstelling March 22, 1462

Heynrich, Heer te Gemen, sluit een verdrag met zijn vrouw Anna, waarna deze hem haar lijftocht, de Heerlijkheid Wevelkoven, teruggeeft en daarvoor in de plaats het Huis Grebbenforst met de tol te Venlo ontvangt. De hertog van Gelre en Gulich -als leenheer van de heerlijkheid Grebbenforst- geeft hiervoor toestemming. Arnt Graaf van Bentheim en Goessen Steck getuigen.
Regest
November 1, 1462

Verlening hofrecht
Akte, waarbij Henric, heer van Gemen, als pandheer van Bredevoort aan de hoflieden in het ambt Bredevoort het hofrecht verleent zoals gebruikelijk in de hof te Stadtlohn
October 27, 1464

Edelheer Heinrich von Gemen verkoopt een rente uit zijn bezit Sickink in het kerspel Südlohn aan het armenhuis van Borken
Regest
1464

Overeenkomst tussen Aartsbisschop Ruprecht van Keulen, het Domkapittel van Keulen en de Heer te Gemen, die een schadevergoeding van 16.000 gulden zal ontvangen voor zijn gevangenschap bij "die van Diespach"
Regest
January 17, 1464
Vrijwaring van Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven voor Rutger van Diepenbroich, die voor hem garant stond bij Dietrich van der Horst, voor een bedrag van 2500 Rijnse Guldens
Regest
January 17, 1464

Betreffende de bevrijding van een gevangene en vredesluiting
Akte van overeenkomst
March 25, 1464

Heer Hinrik te Gemen verkoopt een rente uit de Oeldehof in het kerspel Weseke aan Johann Zweders
Regest
March 12, 1465

Johan Sweders geeft Hinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven het doorverkooprecht van een rente uit de Oeldenhof in het kerspel Weseke.
Regest
March 17, 1465

De stad keulen geeft zijn beide rentmeesters opdracht, om geleidebrieven voor het transport van goederen vanuit Kampen en Deventer naar Keulen te vragen aan de Heren wiens gebieden daarbij worden doorkruist: de beide heren van Bentheim, de Heer van Gemen, Heer Gerart van Keppel en diens broer en anderen.
Regest
January 20, 1466
Regest: Domdekaan en Kapittel van Münster, Graaf Berndt te Bentheim, voogd van de Heerlijkheid Steinfurt, Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelinghoven, Gerdt von Keppel, Gert Morrien, maarschalk, in naam van de ridderschap van het stift Münster, de steden Münster, Coesfeld, Bocholt, Borken, Warendorf, Beckum, Ahlen, Dülmen, Rheine, Vechte, Haltern, Werne, Vreden, Haselünne, Meppen en Telgte, sluiten een bondgenootschap tegen de landsheer (de vorstbisschp van Münster)
Regest
January 22, 1466

Regest: Gerhart, Hertog van Jülich en Berg, Graaf te Ravensberg, beleend zijn raad Heynrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven met inkomsten uit de tol te Düsseldorf
Regest
January 25, 1466

Regest: Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelinghoven heeft de gruit (gruet) van Recklinghausen verpand aan burgemeester, raad, gildemeesters en gemeente van Recklinghausen voor 600 rheinische Gulden. Hij vraagt hiervoor toestemming aan Roprecht von Bayern, Aartsbisschop- en het Domkapittel van Keulen om toestemming hiervoor. Tenzij deze verpanding het eerst wordt afgelost, kan dit bedrag in mindering worden gebracht op de verpanding van Vest Recklinghausen
Regest
April 23, 1466

Burgemeester en raad van Recklinghausen, die de gruit te Recklinghausen in pacht hebben van Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, geven de Aartsbisschop van Keulen het inlossingsrecht terug.
Regest
May 2, 1466
Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, stelt een vrijbrief op voor Lyse Dorinchs, die hij eerder bij een horigenruil had verkrege
Regest
July 28, 1466
Heinrich von Gemen zu Wevelkoven schenkt de zoon van zijn overleden zuster, de jonge Graaf Heinrich van Nassau-Beilstein, het slot Gemen met de vrijheid, de nieuwe molen, de molens in Gesscher en Broychhuysen, de vrijstoel te Oldendorp aan het Oldendorperveld en de voogdij van Vreden, als hij komt te overlijden [en geen mannelijke opvolger heeft]
Regest
March 4, 1467

Voor Diderich Roye, gograaf en rechter van de Bisschop van Münster en Hinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, geeft Ymme Lammertinch aan Johanne, Schulte te Oldenhove en diens vrouw Hillen, bezitster van de Oldenhof, het doorverkooprecht van een rente uit de Oldenhof
Regest
July 31, 1467

Door bemiddeling van Hinrick, Heer te Gemen, Bernd, Graaf te Bentheim en Ridder Gerdt von Keppel, wordt er een overeenkomst gesloten tussen Katherine van Gemen, vrouwe te Steynvorde, weduwe van Arnd von Bentheim enenerzijds en Everwin en Agnes, kinderen van Jonker Arndt, Graaf van Bentheim, Heet te Stenvorde anderzijds, waarna Katherine in het huis te Gronau wil gaan wonen en zij inkomsten zal ontvangen uit diverse hoven en huizen.
Regest
August 5, 1467

Aanstelling tegeders 1468

Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven, beloofd een schadeloosstelling aan Scheiffart van Merode
Regest
April 2, 1468

Getuigenis over toegebrachte schade
Regest
May 17, 1468

Ridder Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkaven verkoopt renten uit een erf en twee kampen aan Bernde Neels
Regest
June 11, 1468

Sondach van Münster ruilt horigen met Henrike, Heer te Gemen en te Wevelkaven
Regest
October 3, 1468

Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkoven verkrijgt het doorverkoopsrecht van een rente uit het goed Swederinch in het kerspel Velen
Regest
April 25, 1469

Heer Hinrick te Gemen en te Wevelkaven verkoopt een rente uit het goed Swederinch in het kerspel Velen aan Wylken Bodekers
Regest
April 25, 1469

De steden Andernach, Linz, Bonn, Ahrweiler, Neuss, Kempen, Linn en Uerdingen beloven niets te doen tegen de garanties van de Aartsbisschop in de vorm van de verpanding van Bercke aan Heinrich, Heer te Gemen February 22, 1470
Friedrich Pfaltzgraf bei Rhein, Keurvorst, Dekaan en Kapittel van de kathedraal te Keulen, treffen een zodanig vergelijk tussen Ruprecht, Aartsbisschop van Keulen en keurvorst en Heinrich, Heer te Gemen, dat de Aartsbisschop de pandbrieven van Bergk, Horneburg en Recklinghausen aan de Heer van Gemen overhandigd.
Regest
February 22, 1470

Verkoop van rente
Regest
April 30, 1470

Edelheer Heinrich von Gemen en Wevelinghoven verpand de hof Onekingh bij Süderwich in Vest Recklinghausen aan Coird vom Schüren
Regest
July 3, 1470

Heinrich von Gemen-Wevelinghoven, Johann Steck, Graaf van Dordmund en diens broer Goissen Steck geven Coird Schüren een schuldbekentenis van 230 Gulden
Regest
July 9, 1470

Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelkaven geeft zijn dienaar Gerhardus Becker de korentiend te Lynde in het kerspel Marler, gerecht Recklinghausen en de smalle tiend daarvan
Regest
August 29, 1470

Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelinghoven verpand aan Goessen Stecke, Ridder en Erfmaarschalk van het land Kleef: het slot Horneborich met Vest Recklinghausen, met uitzondering van: de Averste Mole te Hillen bij Recklinghausen, de gruit te Recklinghausen, de Keulse tienden, de Middelste Molendyck bij Recklinghausen, de molen te Dursten, het huis te Kerckhellen, het hof Thasen met het goed Nyenhuysse, het hof Onekinck en de tiende te Lynde, die allen al verpand zijn
Regest
November 11, 1470

Ondersteuning van de hertog August 17, 1471

Hertog Arnold van Gelre en Jülich, Graaf van Zutphen, neemt de goederen van Heinrich von Gemen in het Land van Gelre onder zijn bescherming
Regest
August 17, 1471

Hinrick Fransoys, proost te st. Mauritz bij Münster, ruilt een horige met Heinrich, Heer te Gemen
Regest
October 27, 1471

Schuldvordering December 30, 1472

Betreft gevangen houding
Kopieën van brieven onder meer aan de drie kwartieren betreffende de gevangenhouding van Gadert van Scherpenzeell, dienaar van hertog Adolf, door Hendrik, heer van Ghemen
1472

Heinrich, Heer te gemen en Wervelkaven ruilt horigen met Bitter van Raesfelt
Regest
March 11, 1473

Heinrich, Heer te Gemen, verkrijgt het doorverkooprecht voor het goed Bunthoff in het kerspel Gescher
Regest
January 18, 1474

Hinrick van Gemen, bastaard, genoemd van Krukelick, ruilt horigen met Heinrich, Heer te Gemen en te Wevelinghoven.
Regest
August 1, 1474

Hinrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven geeft Jurien van Bredenborn en zijn vrouw Nalen, goederen die zij als huwelijksgave hebben ontvangen, als leen
Regest
May 16, 1475

De prior en het konvent van het klooster Groot Burlo, ruilen horigen met Heinrich, Heer te Gemen
Regest
November 3, 1475

Memorie van renten 1475

Verklaring 1476

Henrick von Diepenbroick verklaard, dat hij van Vrouwe Karda, dochter van Gemen, weduwe van Goissen Steck, ridder, een schuld van Henrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven ten bedrage van 950 Rijnse Guldens, betaald heeft gekregen. Het geld komt uit het pandschap Recklinghausen.
Regest
April 24, 1476

Henrick, Heer te Gemen en te Wevelinghoven ontvangt van de dekaan en het kapittel van de [Kollegiatkirche] te Zutphen, voor het gebruik van hem en zijn dochter Katherine, Vrouwe te Steinfurt, zolang hij leeft, het huis bij het kerkhof, waar Proost Sweder van Apelteren gestorven is.
Regest
May 1, 1476
Note: zou dit huis door Johan, bastaard van Gemen kunnen zijn gebruikt?
Hinrick Bastaard van Gemen ruilt horigen met Heinrich von Gemen zu Wevelinghoven
Regest
June 17, 1476

Overdracht van vordering
Charter
July 13, 1476

Huwelijksverdrag tussen Karda van Gemen en Jonker Johan, Graaf van Holstein en Schouwenburch
Regest
August 26, 1476

Marriage of a childJohann von Holstein-Schauenburg und SternbergCordula von GemenView this family
August 28, 1476
Dirck van der Kampe ruilt horigen met Hinric, Heer te Gemen en te Wevelinckaven
Regest
February 21, 1477

Bernt ten Somerhues ruilt horigen met Hinric Herrn zu Gemen und zu Wevelinckaven
Regest
July 14, 1477

Henrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven verkoopt aan Hinricke ten Westendarpe de erven Oldehoff en Heddelinck in het kerspel Weseke, met de daar wonende horigen.
Regest
October 2, 1477
Note: Waarschijnlijk een fout in het regest, omdat in het volgende document, aktenr. 297, van 12-11-1477, deze ten Westerdarpe aan Heer Heinrich het recht van wederverkoop van deze erven geeft.
Hinricke ten Westendarpe geeft Hinrick, Heer te Gemen en te Wevelkoven het doorverkooprecht van de erven Oldehoff en Heddelinck in het kerspel Weseke, met de daar wonende horigen.
Regest
November 12, 1477
Schadeloosstelling February 2, 1478

De Edelheer Heinrich von Gemen en Wevelinghoven verpand voor 230 Gulden goederen in het kerspel Datteln, districkt Recklinghausen, aan Heinrich Pykenbrock
Regest
1478

Gert en Hille Rolevinck en hun kinderen, die een vrijbrief van Hinrick van Gemen Baster laten zien, worden door Hinrick von Gemen zu Wevelinckaven als bedienden aangenomen.
Regest
May 1, 1478
Edelman Heinrich von Gemen zu Wevelinghoven verpand goederen in het kerspel Datteln in de regio Recklinghausen, voor 230 gulden aan Heinrich Pykenbrock
Regest
August 1478

Schadeloosstelling February 24, 1479

Wilhem, hertog te Jülich en Berg, graaf te Ravensberg, heer te Heinsberg, beleend Heinrich, heer te Gemen en Wevelkoven met inkomsten uit de tol te Dusseldorf, zoals deze al door hertog Gernart op 30-6-1466 was beleend.
Regest
September 26, 1479

Jeniphe Schenckinne van Erpach, proostin van het stift Vreden, ruilt horigen met Heinrich, heer te Gemen en te Wevelkaven
Regest
February 1, 1480
Henrick ten Westendarpe geeft Corte Gossen het doorverkooprecht van een rente die hij had verkregen van Henrick, heer te Gemen
Regest
February 4, 1480

Overdracht document 1481

Waarborg van drostambt
Adolph, graaf van Nassouw, stadhouder-generaal van het land van Gelren en de Graafschap Zutphen, belooft, om de stad Zutphen, die op zijn verzoek en bevel vanwege de heer Henrick, heer van Ghemen en Wevelkoven bevestigd heeft in het drostambt van het land van Zutphen, een brief te bezorgen met garantie vanwege de heer voor het geval zij om 1300 Rijnse guldens door Johan Voirst op dat ambt betaald, lastig gevallen wordt.
December 27, 1481

Verzoening
betreffende de verzoening tussen de stad Groningen en Hendrick, heer van Ghemen en Wevelkoven, landdrost van Zutphen
between 1482 and 1485

Overwijzing van gelden
Overwijzing door Hinrick, heer van Ghemen, aan rentmeester Johan van Hulsz van zijn renten op de Veluwe uit het huis van de hertog van Gelre en uit het huis van Batenburg, bedragende 1200 gouden Rijnse guldens
May 3, 1482

Machtiging 1483

Schulbekentenis 1483

Verantwoording May 11, 1483

Inventaris Slot Hattem 1483
Address: kasteel St. Lucia "Dikke Tinne"
Note:
  1. 1 deel. NB: Deze inventaris is afgedrukt in Gelre, Bijdr. en Meded. 1927, blz. 166, en is waarschijnlijk afkomstig van Willem van Aeswijn, drost van Hattem in 1493, grootvader van gravin Elisabeth.
Johannes Romer, dekaan van de oude Dom te Münster en zegelbewaarder van bisschop Hinricus de Swartzenborch te Münster, oorkond, dat Heinrich von Gemen zu Wevelinghoven en Hinricus, graaf van Nassau, heer te Bylstein en te Gemen, ridder, ter ere van diverse heiligen, tienden van de heren van Gemen uit diverse hoven, hebben geschonken
Regest
July 1, 1483
Bevestiging pandschap van het slot, de stad en het ambt van Hattem door Hendrik, Heer van Gemen en Drost te Zutphen
Bevestiging
1483

Begiftiging met Vicarie 1484

Henrick, heer te Gemen en te Wevelkoven benoemt Aleff van Senden, priester tot vicaris van het st. Katharine vicarie in de kapel te Gemen, dat door Hinrick, graaf van Nassou en heer te Beilstein is gesticht, nadat de eerste vicaris, Herman Rickerdinck, is overleden
Regest
April 27, 1484
Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven beleend Johan van Rede met het goed Buschusen in het kerspel Rede, dat voorheen aan Johan van Kretier was beleend
Regest
May 23, 1485

Overeenkomst voor pondschatting
Henrick, heer van Ghemen, stadhouder en de raden van Gelre en Zutphen en de gedeputeerden van de drie kwartieren maken een overeenkomst betreffende de pondschatting.
March 12, 1486

Hoger beroep February 14, 1487

Note: Oorspronkelijk in inv.nr. 408. Dit stuk is blijkbaar niet voltooid
Op verzoek van Hinrick, heer te Gemen en te wevelkoven, getuigen enkele personen voor de rechter van heer Henrick, Johan van Doerninck, genaamd van Loen, dat de heren van Gemen altijd de vrijstoelen te Altenvorde en te lantwerdinck in het kerspel Gesschar hebben bezet.
Regest
April 26, 1487

Regest
Stukken betreffende een geschil tussen de stad en deken en kapittel van St. Walburg te Zutphen over het recht op de tienden van Fennenoord en daarbij gelegen waarden
June 13, 1487

Regest
Akte van overeenkomst tussen bisschop David van Bourgondië en de steden Deventer, Kampen en Zwolle met het graafschap Zutphen tot uitroeiing van de moordbranders
April 22, 1488
Oorkonde
Namens Henricks Herrn zu Ghemen und zu Wevelkaven
December 4, 1488

Hinrich heer te Gemen en te Wevelkoven bevestigd aan burgemeester en raad van Borken een rente uit de tol van Düsseldorf, ten behoeve van het kapittel te Borken
Regest
July 25, 1489

Charter
Akte van verbond tussen bisschop David van Bourgondië en de drie Sallandse steden enerzijds en Hendrik, heer van Ghemen, drost, en de bannerheren, en stad en steden van het graafschap Zutphen anderzijds tegen de heer van Wisch,
October 4, 1490

Brief over geschil 1490

Note: N.B. Oorspronkelijk aanwinst Gemeentearchief Zutphen uit de periode 1932-1937."
Betreffende de rechten van Henrick, heer van Gemen en Wevelinghoven in de Homermark
Regest
October 11, 1490

Regest
Akte van verzoening tussen bisschop David van Bourgondië en Johan, heer van Wisch, houdende de algehele stopzetting van alle vijandelijkheden,
November 4, 1490
Getuigenis van overdracht goederen November 10, 1490

Gert Schulte van Ramsdorf ruilt horigen met Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
November 13, 1490

Resolutieboek betreffende de zaken van het Land van Gelre between 1486 and 1490

Ruil van horigen
Regest
July 24, 1491

Gert Schulte ruilt horigen met Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkove
Regest
July 24, 1491

Ruil van horigen
Regest
September 13, 1491

Bernd van Mervelde ruilt horigen met Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
September 13, 1491

Korte Goessen ruilt horigen met Johan van Loen, drost te Gemen uit naam van Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
September 30, 1491

Korte Goessen ruilt horigen met Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
September 30, 1491

betreffende de erfenis van Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
January 7, 1492

Beslag op goederen before May 11, 1492

Death 1492
Compromis over schuld February 6, 1493 (13 months after death)

Note: Nog bepalen wie erfgenamen waren
Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem
Overeenkomst
February 6, 1493 (13 months after death)

Graaf Everwin von Bentheim-Steinfurt deelt, namens zijn moeder Catharina von Gemen, na de dood van de edelheer Heinrich von Gemen, diens bezittingen en goederen met graaf Johann von Holstein-Schouwenburg, die namens zijn vrouw Cordula von Gemen handeld
Regest
March 5, 1493 (14 months after death)

Afwikkeling van schulden March 25, 1493 (14 months after death)
Vaststelling bepalingen voor zielmissen December 13, 1499 (7 years after death)
Memorie
Memorie St. Walburgiskerk Zutphen
November 17, 1500 (8 years after death)
Address: St. Walburgiskerk
Nachrichten von alten Schulden, die auf Wevelinghoven lasten between 1530 and 1568 (38 years after death)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: January 28, 1417Horn, Duitsland
-11 years
brother
himself
sister
brother
sister
sister
Family with Anna von Wevelinghoven - View this family
himself
wife
Marriage: June 11, 1439Cloister Langwaden
daughter
daughter
Family with Onbekend Onbekend - View this family
himself
wife
son
son

Heinrich, Heer te Gemen, verklaard, dat hem 2000 Oberlandse Rijnse Guldens zijn betaald

Zie http://regiowiki.hna.de/Herzog_Friedrich_(Braunschweig-L%C3%BCneburg) en https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Brunswijk-L%C3%BCneburg

Edelheer Heinrich von Gemen verkoopt een rente uit zijn bezit Sickink in het kerspel Südlohn aan het armenhuis van Borken

@Abschrift 16. Jh., Beigefügt sind weitere Urkunden vom 13.02.1545 bis 10.03.1545, 10.11.1547@

Henrick, Heer te Gemen en te Wevelinghoven ontvangt van de dekaan en het kapittel van de [Kollegiatkirche] te Zutphen, voor het gebruik van hem en zijn dochter Katherine, Vrouwe te Steinfurt, zolang hij leeft, het huis bij het kerkhof, waar Proost Sweder van Apelteren gestorven is.

zou dit huis door Johan, bastaard van Gemen kunnen zijn gebruikt?

Henrick, Heer te Gemen en te Wevelkaven verkoopt aan Hinricke ten Westendarpe de erven Oldehoff en Heddelinck in het kerspel Weseke, met de daar wonende horigen.

Waarschijnlijk een fout in het regest, omdat in het volgende document, aktenr. 297, van 12-11-1477, deze ten Westerdarpe aan Heer Heinrich het recht van wederverkoop van deze erven geeft.

Inventaris Slot Hattem
  1. 1 deel. NB: Deze inventaris is afgedrukt in Gelre, Bijdr. en Meded. 1927, blz. 166, en is waarschijnlijk afkomstig van Willem van Aeswijn, drost van Hattem in 1493, grootvader van gravin Elisabeth.
Hoger beroep

Oorspronkelijk in inv.nr. 408. Dit stuk is blijkbaar niet voltooid

Brief over geschil

N.B. Oorspronkelijk aanwinst Gemeentearchief Zutphen uit de periode 1932-1937."

Compromis over schuld

Nog bepalen wie erfgenamen waren

AkteHinrick, oudste zoon toe Gemen en heer to Wevelkaven, belooft Hermanne van Dipenbroke, zeligen Everdessoen, schadeloss te zullen houden van zijn borgtocht aan Kerstien den Twente dd. 25-2-1446Hinrick, oudste zoon toe Gemen en heer to Wevelkaven, belooft Hermanne van Dipenbroke, zeligen Everdessoen, schadeloss te zullen houden van zijn borgtocht aan Kerstien den Twente dd. 25-2-1446
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,208 KB
Type: Certificate
Vrijgeleide voor Heinrich von Gemen, Herr zu Wevelkoven en 22 met name genoemde dienaren, voor een bezoek aan Keulen.Vrijgeleide voor Heinrich von Gemen, Herr zu Wevelkoven en 22 met name genoemde dienaren, voor een bezoek aan Keulen. dd. 1450Vrijgeleide voor Heinrich von Gemen, Herr zu Wevelkoven en 22 met name genoemde dienaren, voor een bezoek aan Keulen. dd. 1450
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,598 × 1,897 pixels
File size: 280 KB
Type: Certificate
Betreft een huis en hof, eigendom van Henrick van GhemenRegest: Betreft een huis en hof, eigendom van Henrick van Ghemen dd. feria tercia post Lucie 1453Regest: Betreft een huis en hof, eigendom van Henrick van Ghemen dd. feria tercia post Lucie 1453
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,317 × 7,758 pixels
File size: 3,811 KB
Type: Document
DedingHenric, heer to Gemen, ritter en Gerrit van Bernsvelt doen kont dat zij een erfkoop gededingd hebben dd. 17-7-1455Henric, heer to Gemen, ritter en Gerrit van Bernsvelt doen kont dat zij een erfkoop gededingd hebben dd. 17-7-1455
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,204 × 6,766 pixels
File size: 2,149 KB
Type: Certificate
SchadeloosstellingVerklaring van Henrich heer thoe Ghemen dat hij Herman van Dijpenbroke zal schadeloos houden voor de gelofte die zij jegens Gherde van Heeckeren aangegaan hebben dd. 27-9-1457Verklaring van Henrich heer thoe Ghemen dat hij Herman van Dijpenbroke zal schadeloos houden voor de gelofte die zij jegens Gherde van Heeckeren aangegaan hebben dd. 27-9-1457
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,515 KB
Type: Certificate
Uitspraak van scheidslieden in een geschil tussen hertog Arnold van Gelre en Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt (minuut)Minuut. Uitspraak van scheidslieden in een geschil tussen hertog Arnold van Gelre en Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt dd. 18-1-1458Minuut. Uitspraak van scheidslieden in een geschil tussen hertog Arnold van Gelre en Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt dd. 18-1-1458
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,808 × 6,083 pixels
File size: 2,330 KB
Type: Certificate
Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven.dd. 8-3-1459Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven.dd. 8-3-1459
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,553 × 3,542 pixels
File size: 857 KB
Type: Certificate
BetalingStukken betreffende de betaling van 2000 rijnsche guldens door de stad Arnhem aan Henrick, heer tot Ghemen enz, dd. 19-11-1459.Stukken betreffende de betaling van 2000 rijnsche guldens door de stad Arnhem aan Henrick, heer tot Ghemen enz, dd. 19-11-1459.
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,064 × 8,638 pixels
File size: 4,417 KB
Type: Certificate
BetalingStukken betreffende de betaling van 2000 rijnsche guldens door de stad Arnhem aan Henrick, heer tot Ghemen enz, dd. 4-12-1459.Stukken betreffende de betaling van 2000 rijnsche guldens door de stad Arnhem aan Henrick, heer tot Ghemen enz, dd. 4-12-1459.
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,897 × 5,156 pixels
File size: 1,582 KB
Type: Certificate
SchadeloosstellingHenrick heer tot Ghemen en tot Wevelkoven belooft schadeloosstelling voor een borg dd. 22-3-1462Henrick heer tot Ghemen en tot Wevelkoven belooft schadeloosstelling voor een borg dd. 22-3-1462
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,702 × 5,446 pixels
File size: 1,817 KB
Type: Certificate
Betreffende de bevrijding van een gevangene en vredesluitingBetreffende de bevrijding van een gevangene en vredesluiting dd. 25-3-1464Betreffende de bevrijding van een gevangene en vredesluiting dd. 25-3-1464
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,349 × 7,922 pixels
File size: 21,037 KB
Type: Certificate
Verlening hofrechtAkte, waarbij Henric, heer van Gemen, als pandheer van Bredevoort aan de hoflieden in het ambt Bredevoort het hofrecht verleent zoals gebruikelijk in de hof te Stadtlohn dd. 27-10-1464Akte, waarbij Henric, heer van Gemen, als pandheer van Bredevoort aan de hoflieden in het ambt Bredevoort het hofrecht verleent zoals gebruikelijk in de hof te Stadtlohn dd. 27-10-1464
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 3,976 KB
Type: Certificate
De stad keulen geeft zijn beide rentmeesters opdracht, om geleidebrieven voor het transport van goederen vanuit Kampen en Deventer naar Keulen te vragen aan de Heren wiens gebieden daarbij worden doorkruist: de beide heren van Bentheim, de Heer van Gemen, Heer Gerart van Keppel en diens broer en anderen.De stad keulen geeft zijn beide rentmeesters opdracht, om geleidebrieven voor het transport van goederen vanuit Kampen en Deventer naar Keulen te vragen aan de Heren wiens gebieden daarbij worden doorkruist: de beide heren van Bentheim, de Heer van Gemen, Heer Gerart van Keppel en diens broer en anderen. dd. 20-1-1466De stad keulen geeft zijn beide rentmeesters opdracht, om geleidebrieven voor het transport van goederen vanuit Kampen en Deventer naar Keulen te vragen aan de Heren wiens gebieden daarbij worden doorkruist: de beide heren van Bentheim, de Heer van Gemen, Heer Gerart van Keppel en diens broer en anderen. dd. 20-1-1466
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,061 × 1,537 pixels
File size: 131 KB
Type: Book
Aanstelling tegedersHenrick heer van Ghemen als pandheer van het ambt Bredevoort stelt zijn hoflieden Henrick Roerdynck en Egbert Myrdinck aan tot tegeders in de hof te Myste. dd. 1468Henrick heer van Ghemen als pandheer van het ambt Bredevoort stelt zijn hoflieden Henrick Roerdynck en Egbert Myrdinck aan tot tegeders in de hof te Myste. dd. 1468
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,570 × 2,325 pixels
File size: 919 KB
Type: Certificate
De steden Andernach, Linz, Bonn, Ahrweiler, Neuss, Kempen, Linn en Uerdingen beloven niets te doen tegen de garanties van de Aartsbisschop in de vorm van de verpanding van Bercke aan Heinrich, Heer te GemenDe steden Andernach, Linz, Bonn, Ahrweiler, Neuss, Kempen, Linn en Uerdingen beloven niets te doen tegen de garanties van de Aartsbisschop in de vorm van de verpanding van Bercke aan Heinrich, Heer te Gemen dd. 22-2-1470De steden Andernach, Linz, Bonn, Ahrweiler, Neuss, Kempen, Linn en Uerdingen beloven niets te doen tegen de garanties van de Aartsbisschop in de vorm van de verpanding van Bercke aan Heinrich, Heer te Gemen dd. 22-2-1470
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,500 × 3,784 pixels
File size: 690 KB
Type: Book
Ondersteuning van de hertogAkte waarbij Hendrik, heer van Ghemen, bevestigt hertog Arnold in diens conflict met diens zoon Adolf en diens aanhangers te zullen steunen dd. 17-8-1471Akte waarbij Hendrik, heer van Ghemen, bevestigt hertog Arnold in diens conflict met diens zoon Adolf en diens aanhangers te zullen steunen dd. 17-8-1471
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,110 × 6,696 pixels
File size: 1,960 KB
Type: Certificate
Betreft gevangen houdingKopieën van brieven onder meer aan de drie kwartieren betreffende de gevangenhouding van Gadert van Scherpenzeell, dienaar van hertog Adolf, door Hendrik, heer van Ghemen dd. 1472Kopieën van brieven onder meer aan de drie kwartieren betreffende de gevangenhouding van Gadert van Scherpenzeell, dienaar van hertog Adolf, door Hendrik, heer van Ghemen dd. 1472
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,705 × 14,362 pixels
File size: 8,049 KB
Type: Certificate
Memorie van rentenMemorie betreffende de heer van Gemen uit Gelderse domeinen toekomende renten, met latere aanvulling, ca. 1475 en ca. 1540Memorie betreffende de heer van Gemen uit Gelderse domeinen toekomende renten, met latere aanvulling, ca. 1475 en ca. 1540
Format: image/jpeg
Image dimensions: 5,140 × 14,468 pixels
File size: 3,219 KB
Type: Certificate
VerklaringVerklaring van den heer van Ghemen over de houding van Adam van den Bergh in de geschillen tusschen de hertogen Arnold en Adolf van Gelre en den hertog van Bourgondië dd. 1476Verklaring van den heer van Ghemen over de houding van Adam van den Bergh in de geschillen tusschen de hertogen Arnold en Adolf van Gelre en den hertog van Bourgondië dd. 1476
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,744 × 2,982 pixels
File size: 736 KB
Type: Document
Overdracht van vorderingAkte waarbij Hendrik, heer van Gemen, aan Bernt van Wisch, bastaard, zijn vordering van 12000 Rijnsgulden op heer Hendrik, heer van Homoet transporteert dd. 13-7-1476Akte waarbij Hendrik, heer van Gemen, aan Bernt van Wisch, bastaard, zijn vordering van 12000 Rijnsgulden op heer Hendrik, heer van Homoet transporteert dd. 13-7-1476
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,846 × 5,572 pixels
File size: 1,309 KB
Type: Certificate
SchadeloosstellingHenrick, heer to Ghemen en Wevelkaven, belooft schadeloosstelling voor een borg dd. 2-2-1478Henrick, heer to Ghemen en Wevelkaven, belooft schadeloosstelling voor een borg dd. 2-2-1478
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,702 × 7,560 pixels
File size: 2,724 KB
Type: Certificate
SchadeloosstellingHenrick, heer toe Ghemen en toe Wevelkaven, verklaart diegenen die borg staan voor hem, schadeloos te zullen stellen. dd. 24-2-1478Henrick, heer toe Ghemen en toe Wevelkaven, verklaart diegenen die borg staan voor hem, schadeloos te zullen stellen. dd. 24-2-1478
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,901 × 5,792 pixels
File size: 2,056 KB
Type: Certificate
Overdracht documentAkte waarin Henrick von Gemen zu Wevelinghoven verklaard dat Johan van Gemen zijn bastaardzoon is. dd. 1481Akte waarin Henrick von Gemen zu Wevelinghoven verklaard dat Johan van Gemen zijn bastaardzoon is. dd. 1481
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,747 KB
Type: Certificate
Waarborg van drostambtBrief van Adolph, graaf van Nassouw, stadhouder-generaal van het land van Gelren en de Graafschap Zutphen, waarin hij aangeeft garant te staan voor kosten in verband met de benoeming van Heinrich IV van Ghemen tot drost van het land van Zutphen dd. 27-12-1481Brief van Adolph, graaf van Nassouw, stadhouder-generaal van het land van Gelren en de Graafschap Zutphen, waarin hij aangeeft garant te staan voor kosten in verband met de benoeming van Heinrich IV van Ghemen tot drost van het land van Zutphen dd. 27-12-1481
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,048 × 5,714 pixels
File size: 2,697 KB
Type: Certificate
Verzoeningbetreffende de verzoening tussen de stad Groningen en Hendrick, heer van Ghemen en Wevelkoven, landdrost van Zutphen dd. 1485 [charter 1]betreffende de verzoening tussen de stad Groningen en Hendrick, heer van Ghemen en Wevelkoven, landdrost van Zutphen dd. 1485 [charter 1]
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,975 × 2,709 pixels
File size: 1,857 KB
Type: Certificate
Verzoeningbetreffende de verzoening tussen de stad Groningen en Hendrick, heer van Ghemen en Wevelkoven, landdrost van Zutphen dd. 1485 [charter 2]betreffende de verzoening tussen de stad Groningen en Hendrick, heer van Ghemen en Wevelkoven, landdrost van Zutphen dd. 1485 [charter 2]
Format: image/jpeg
Image dimensions: 8,784 × 3,436 pixels
File size: 8,008 KB
Type: Certificate
Overwijzing van geldenOverwijzing door Hinrick, heer van Ghemen, aan rentmeester Johan van Hulsz van zijn renten op de Veluwe uit het huis van de hertog van Gelre en uit het huis van Batenburg, bedragende 1200 gouden Rijnse guldens dd. 3-5-1482Overwijzing door Hinrick, heer van Ghemen, aan rentmeester Johan van Hulsz van zijn renten op de Veluwe uit het huis van de hertog van Gelre en uit het huis van Batenburg, bedragende 1200 gouden Rijnse guldens dd. 3-5-1482
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,953 × 8,456 pixels
File size: 3,916 KB
Type: Certificate
MachtigingAkte waarbij stadhouder Adolph van Nassau verklaart dat hij Hendrik van Gemen heeft gemachtigd de eed en huldiging in ontvangst te nemen dd. 1483Akte waarbij stadhouder Adolph van Nassau verklaart dat hij Hendrik van Gemen heeft gemachtigd de eed en huldiging in ontvangst te nemen dd. 1483
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,102 × 1,825 pixels
File size: 1,105 KB
Type: Certificate
SchulbekentenisSchuldbekentenis ten behoeve van Hendrik, heer van Ghemen en Wevelinchoven dd. 1483Schuldbekentenis ten behoeve van Hendrik, heer van Ghemen en Wevelinchoven dd. 1483
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,586 × 3,845 pixels
File size: 1,982 KB
Type: Document
Inventaris Slot HattemKasteel Hattem-Dikke_tinne.jpg
Kasteel Hattem-Dikke_tinne.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 260 × 224 pixels
File size: 14 KB
Type: Other
Inventaris Slot HattemInventaris van de inboedel van het slot te Hattem, zoals deze door de heer van Ghemen bij zijn komst aldaar gevonden werd dd. 1483
Format: application/pdf
File size: 16,725 KB
Type: Certificate
Bevestiging pandschap van het slot, de stad en het ambt van Hattem door Hendrik, Heer van Gemen en Drost te ZutphenBevestiging pandschap van het slot, de stad en het ambt van Hattem door Hendrik, Heer van Gemen en Drost te Zutphen dd. 1483
Format: application/pdf
File size: 9,972 KB
Type: Certificate
Begiftiging met VicarieAkte, waarbij Henrick, heer tot Gemen, Henricus Laerbergh, clericus, begiftigt met de vicarie op het altaar van St. Antonius, maarschalk, in de kapel te Bredevoort dd. 1484Akte, waarbij Henrick, heer tot Gemen, Henricus Laerbergh, clericus, begiftigt met de vicarie op het altaar van St. Antonius, maarschalk, in de kapel te Bredevoort dd. 1484
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 5,656 KB
Type: Certificate
Overeenkomst voor pondschattingHenrick, heer van Ghemen, stadhouder en de raden van Gelre en Zutphen en de gedeputeerden van de drie kwartieren maken een overeenkomst betreffende de pondschatting. dd. 12-3-1486Henrick, heer van Ghemen, stadhouder en de raden van Gelre en Zutphen en de gedeputeerden van de drie kwartieren maken een overeenkomst betreffende de pondschatting. dd. 12-3-1486
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,607 × 3,333 pixels
File size: 2,173 KB
Type: Certificate
RegestStukken betreffende een geschil tussen de stad en deken en kapittel van St. Walburg te Zutphen over het recht op de tienden van Fennenoord en daarbij gelegen waarden dd. 13-6-1487Stukken betreffende een geschil tussen de stad en deken en kapittel van St. Walburg te Zutphen over het recht op de tienden van Fennenoord en daarbij gelegen waarden dd. 13-6-1487
Format: image/jpeg
Image dimensions: 818 × 1,893 pixels
File size: 687 KB
Type: Certificate
RegestAkte van overeenkomst tussen bisschop David van Bourgondië en de steden Deventer, Kampen en Zwolle met het graafschap Zutphen tot uitroeiing van de moordbranders dd. 22-4-1488Akte van overeenkomst tussen bisschop David van Bourgondië en de steden Deventer, Kampen en Zwolle met het graafschap Zutphen tot uitroeiing van de moordbranders dd. 22-4-1488
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,539 × 2,528 pixels
File size: 1,597 KB
Type: Certificate
OorkondeBevestiging overeenkomst door de rechter van Bredevoort, namens Henrick, heer te Gemen dd. 4-12-1488Bevestiging overeenkomst door de rechter van Bredevoort, namens Henrick, heer te Gemen dd. 4-12-1488
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,032 × 3,920 pixels
File size: 6,081 KB
Type: Certificate
CharterAkte van verbond 4-10-1490Akte van verbond 4-10-1490
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,554 × 2,693 pixels
File size: 1,936 KB
Type: Certificate
RegestAkte van verzoening tussen bisschop David van Bourgondië en Johan, heer van Wisch, houdende de algehele stopzetting van alle vijandelijkheden (Zoen van Wish) dd. 4-11-1490Akte van verzoening tussen bisschop David van Bourgondië en Johan, heer van Wisch, houdende de algehele stopzetting van alle vijandelijkheden (Zoen van Wish) dd. 4-11-1490
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,634 × 3,395 pixels
File size: 2,495 KB
Type: Certificate
Getuigenis van overdracht goederenHenrick, here tot Ghemen en Wevelickaven, drost des lands van Zutphen is getuige bij goederen overdracht dd. 10-11-1490Henrick, here tot Ghemen en Wevelickaven, drost des lands van Zutphen is getuige bij goederen overdracht dd. 10-11-1490
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,881 × 5,760 pixels
File size: 2,183 KB
Type: Certificate
Resolutieboek betreffende de zaken van het Land van GelreResolutieboek betreffende de zaken van het Land van Gelre van 1486 tot 1490
Format: application/pdf
File size: 38,207 KB
Type: Book
Brief over geschilBrief van het klooster te Clarewater aan Henrick van Ghemen, landdrost van Zutphen Ca. 1490
Format: application/pdf
File size: 6,984 KB
Type: Certificate
Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van HattemOvereenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem dd. 6-2-1493Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem dd. 6-2-1493
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,389 × 8,585 pixels
File size: 21,483 KB
Type: Certificate
Afwikkeling van schuldenAkte waarbij de stad Hattem aan Radbodus de Hase, pastoor aldaar, Baite Honds en Willem van IJsselt, bij executie Vliegensteijn c.a. toewijst, gelegen in de Nijstadt aldaar, wegens schulden van wijlen heer Hendrik, heer van Gemen. dd. 25-3-1493Akte waarbij de stad Hattem aan Radbodus de Hase, pastoor aldaar, Baite Honds en Willem van IJsselt, bij executie Vliegensteijn c.a. toewijst, gelegen in de Nijstadt aldaar, wegens schulden van wijlen heer Hendrik, heer van Gemen. dd. 25-3-1493
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,147 × 4,346 pixels
File size: 8,816 KB
Type: Certificate
Vaststelling bepalingen voor zielmissenActe, waarbij de priesters en vicarissen van de St. Walburgskerk te Zutphen bepalingen vaststellen voor de zielmissen, ingesteld voor het heil van heer Henrick, heer tot Gemen en zijn familie dd. 13-12-1499Acte, waarbij de priesters en vicarissen van de St. Walburgskerk te Zutphen bepalingen vaststellen voor de zielmissen, ingesteld voor het heil van heer Henrick, heer tot Gemen en zijn familie dd. 13-12-1499
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 7,344 pixels
File size: 8,464 KB
Type: Certificate
MemorieMemorie van Ghemen, gedenkdag 17 November. 1500Memorie van Ghemen, gedenkdag 17 November. 1500
Format: image/jpeg
Image dimensions: 6,581 × 4,537 pixels
File size: 7,529 KB
Type: Certificate
Media objectZegel Henrick, heer te Ghemen 1492Zegel Henrick, heer te Ghemen 1492
Format: image/png
Image dimensions: 707 × 725 pixels
File size: 474 KB
Type: Photo
Media objectZegel van Heinrich von Ghemen zu Wevelinckhoven dd. 1482Zegel van Heinrich von Ghemen zu Wevelinckhoven dd. 1482
Format: image/jpeg
Image dimensions: 996 × 1,032 pixels
File size: 221 KB
Type: Photo
Highlighted image: yes