Het archief en de genealogie van Gemen

Joachim von Wisch

Name
Joachim von Wisch
Given names
Joachim
Surname
Wisch
Note: Zie Tab Notities
Birthyes

Akten over de verdeling van de nalatenschap van Katharina van Gemen December 18, 1538

Deathyes

Name

Zie Tab Notities

Note

Joachim van Wisch laatste heer van Wisch 1519-1544, Borculo, Wildenberg, Lichtenvoorde en Overhagen. Hij was de zoon van Hendrik V van Wisch en Walburga van den Bergh.

Joachim is de bekendste telg uit het geslacht Wisch. Hij werd ook wel het onrustige kind van Wisch genoemd. Op zeer jeugdige leeftijd ondernam hij een reis naar Frankrijk om daar Waals te leren. Hij stond op goede voet met hertog Karel van Gelre. Hertog Karel beschermde Joachims goederen tijdens diens afwezigheid. Na een jaar, toen Joachim terugkeerde, ontstonden de moeilijkheden tussen Wisch en Bergh. Het begon met een geschil tussen Joachim en zijn moeder Walburga van den Bergh over de nalatenschap van de jong overleden graaf Frederik van den Bergh heer van Hedel. Deze Graaf Frederik van Bergh was een broer van Walburga van den Bergh, maar Frederik had haar voor zijn dood onterfd. Joachim meende enige aanspraken via zijn moeder Walburga te hebben. Hij wilde graag het goed Wisch herenigen. Joachim trouwde met gravin Margaretha van Salm, die hem geen kinderen schonk.

Hij had wel vier natuurlijke kinderen die in zijn testament worden genoemd:

Henrick Gijsbert Joachim Margaretha (1530-1583), zij huwde Jacob Ripperda, heer van Farmsum, in 1562 Door het overlijden in 1525 van een oom van Joachim, Gijsbert van Wisch kwam hij in het bezit van Overhagen bij Velp. In 1528 ontving Joachim een aanstelling tot veldheer en bevelhebber in het Overkwartier.

Na zijn overlijden ging de nalatenschap naar zijn zuster Ermgard van Wisch

Gelders Archief, 0443 Heerlijkheid Wisch, Inv. 235, Afschrift Testament Joachim van Wisch 28 april 1537

Bron: Wikipedia 9-9-2020

Akten over de verdeling van de nalatenschap van Katharina van GemenAkten over de verdeling van de nalatenschap van Katharina van Gemen dd. 18-12-1538
Format: application/pdf
File size: 21,201 KB
Type: Certificate
Note:

Regest 1363 dd. 18-12-1538: Bannerheeren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen, op een landdag te Zutphen vergaderd, verwijzen de zaak tusschen Dieterick van Brunckhorst en van Bathenberg, heer tot Anholt, en jonker Joachim, heer tot Wisch, naar den eerstvolgenden landdag, binnen Arnhem te houden.