Het archief en de genealogie van Gemen

Het zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435

Johann von Gemen1458

Name
Johann von Gemen
Name prefix
Jonker, Heer te Gemen, pandheer van Recklinghausen, Heer van Bredevoort
Given names
Johann
Surname
Gemen
Name suffix
II
Also known as
Johanne van Ghemen, Jan van Ghemen
Birth
Birth of a son
#1
Henrick von Gemen zu Wevelinghoven

Birth of a daughter
#2
Catharina von Gemen

Birth of a son
#3
Willem von Gemen

Birth of a daughter
#4
Johanna von Ghemen

Birth of a daughter
#5
Kunegund von Gemen

Birth of a sisterKunigonda von Gemen
1396

Birth of a sisterHenrica von Gemen
1397

Birth of a sisterCatharina von Gemen
1400
Birth of a sisterSophie von Gemen
1400
Schuld vereffening
Regest
June 4, 1405

Death of a maternal grandfatherWillem van Bronckhorst-Batenburg
March 12, 1410
Johann von Gemen is getuige bij de verkoop van een tuin in Bentheim
Regest
April 4, 1410
Verkoop goederen
Regest
November 6, 1415

MarriageOda van Horn en AltenaView this family
January 28, 1417
Death of a maternal grandmotherKunegonde van Meurs
1417

Sluiting van 7-jarig verbond
Regest
September 29, 1419

Sluiting van 7-jarig verbond
Oorkond
September 29, 1419

Ruil van goederen
Regest
June 23, 1422

Death of a fatherHenrick von Gemen
March 26, 1424
Verkoop van goederen
Regest
November 1, 1424

Leenakten between 1426 and 1436

Recht van doorverkoop
Regest
April 9, 1426

Aankoop van kinderen
Regest
June 16, 1426

Aankoop goederen
Regest
November 22, 1426

Protest tegen aanklacht
Regest
October 10, 1427

Aankoop landgoed met horigen
Regest
June 23, 1428

Leengoederen 1429

Aankoop van landgoed en horigen
Regest
January 15, 1429

Aankoop en ruil van goederen, tienden en horigen
Regest
January 15, 1429

Verpachting
Regest
March 20, 1429

Aankoop van hof en land
Regest
March 24, 1429

Stichting klooster (Nazareth) in Bredevoort
Regest
October 31, 1429

Belening van kotten
Regest
February 12, 1430

Verkoop van land
Regest
February 24, 1430

Aankoop tienden
Regest
May 8, 1430

Gunning van tienden en goederen
Regest
June 24, 1430

Betreffende het bestuur van Gelre
Charter
June 25, 1430

Rekening controle (1) August 1, 1430

Borgstelling
Schadelossstelling
September 16, 1430

Schadeloosstelling July 24, 1431

Bevestiging van pandschap
Regest
July 24, 1431

Pandbrief 1432

Belening met voogdij de burcht Gemen en over het stift Vreden
Afschrift
February 19, 1432

Belening met de burcht Gemen en de voogdij over het stift Vreden
Origineel
February 19, 1432

Regest April 30, 1432

Kwitantie voor Johan, heer van Ghemen 1432
Johan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster Nazareth December 13, 1432

Aankoop van tienden
Regest
June 4, 1433

Verkoop van rente
Regest
August 10, 1433

Schuld bekentenis
Regest
June 9, 1434

Schadeloosstelling wegens borg
Regest
June 15, 1434

Verpachting van het hof Hemersbach im in het kerspel Uncgham
Regest
July 2, 1434

Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre October 24, 1434

Overdracht van leen
Regest
January 5, 1435

Verkoop van horigen door het klooster St. Mariengaerde zu Boerloe aan Junker Johan Herrn zu Gemen
Regest
January 17, 1435

Rekening controle (2) March 5, 1435

Note: Toezending van document GE_0001_0322.pdf op verzoek ivm grootte (101MB)
Kwitantie April 16, 1435

Verkrijging van het wederverkoopsrecht van de renten uit diverse erven in het kerspel Weseke, door Johann, heer te Gemen, zijn vrouw en kinderen
Regest
May 21, 1435

Belofte van hulp June 9, 1435

Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg June 9, 1435

Note: N.B. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 148.
Verkrijging van het recht van wederverkoop van de renten uit hoven in de kerspelen Stadtlohn en Sudlohn door Junker Johanne Herrn zu Ghemen
Regest
June 30, 1435

Rekening controle 3 July 13, 1435

Overdracht Bredevoort September 23, 1435

Verkrijging van het recht van wederverkoop van de renten uit erven in de kerspelen Stadtlohn en Sudlohn door Junker Johanne Herrn zu Ghemen
Regest
May 27, 1436

Johan Herr zu Ghemen verklaard dat hij de burcht Gemen als leen van Herzog Adolp von Cleve, Grafen von der Mark ontvangt. Derck van Bronchorst Herr to Batenborich und tot Aenholte en Goesswyn Stecke zijn getuigen
Regest
January 20, 1438

Johanne Herrn zu Ghemen, koopt het goed Eesekynck in het kerspel Rede Bs. Rederbrugge
Regest
January 22, 1439

Marriage of a childHenrick von Gemen zu WevelinghovenAnna von WevelinghovenView this family
Type: Religious marriage
June 11, 1439
Huwelijkse voorwaarden bij het huwelijk van Heynrich, oudste zoon van Johann, heer te Gemen en Annen, dochter van Wilhem Herrn zu Wevelkoyven und zu Alffter, Erbmarschalls des Stifts von Köln
Regest
June 11, 1439

Regest: De abdis en alle ingezetenen van het klooster Nottelen verkopen een hoeveelheid bezittingen en renten aan Junker Johan Herrn zu Ghemen
Regest
July 22, 1439

Everwyn van Goeterswick Graf zu Benthem en Herr zu Steynvorde verkoopt het goed Lobbynck aan Johann, Heer te Ghemen
Regest
August 10, 1439

Johann, heer te Gemen verkoopt enige renten
Regest
November 12, 1439

Johann von Gemen verpand een rente van 30 goudgulden
Regest
November 12, 1439

Henrich, bisschop van Munster, verklaard dat Johan Herr zu Ghemen, Amtmann oppen Brame, rekenschap heeft afgelegd over de ambtsvoering van zijn vader Hinrich, Heer te Gemen en die van hemzelf
Regest
February 1, 1440

Ter oplossing van onderlinge strijd benoemen Johann von Alphen en Johann von Lembeck scheidsrechters.
Regest
March 14, 1440

Johann, Heer te Gemen beleend het erf Claelte in het kerspel Oldenberghe
Regest
June 14, 1441

Schuldverklaring 1442

Johan, heer te Gemen, koopt het goed Paewesgut in het kerspel Borken, dat al een Gemens leen was.
Regest
March 17, 1442

Johann, heer te Gemen, koopt het erf Tuschuesen in het kerspel Raesfelde
Regest
March 20, 1442

Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen May 22, 1442

Note:

Fragment, 1442.05.22. 1 stuk N.B. Laatste blad van een rol.

Rente op lening June 26, 1442

Geschil over de pandschap Grubbenvorst between 1441 and 1442

Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre June 26, 1442

Event
Regest
July 25, 1442

Death of a sisterBarbara von Gemen
March 8, 1444

Kwijtschelding borgstelling June 12, 1444

Johann von Gemen verpand een rente van 28 goudgulden
Regest
September 9, 1444

Adolph, Hertog van Cleve, Graaf von der Mark, sluit een verdrag met Johann Heer te Ghemen, de laatste zegt ook toe zijn lenen van Kleef in ontvangst te nemen en te huldigen.
Regest
September 15, 1444

Adolph, Hertog van Cleve, Graaf von der Mark en zijn oudste zoon Johan von Cleve und von der Mark, stellen een beschermbrief op voor alle goederen van Johan Heer te Ghemen
Regest
September 16, 1444

Minuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van Ghemen September 17, 1444

Verzoening met hertog Arnold van Gelre December 20, 1444

Losbrief 1445

Johan, Heer te Gemen, verkoopt een rente, zijn oudste zoon Hinrich staat borg
Regest
January 7, 1445

Henrich, bisschop te Munster, bevestigd aan johann, Heer te Gemen, de bezittingen die deze eerder van Bisschop Potho had ontvangen
Regest
May 3, 1446

Betreffende een niet betaalde schuld
Regest
July 10, 1446

Herman Tuschus, de vrijgraaf van de jonker van Gemen, verleent een doorverkoopsrecht op goederen.
Regest
October 11, 1446

Heer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederen
Akte
October 27, 1446
Herman Tuschus, de vrijgraaf van jonker Johan, Heer van Gemen, bevestigd een verkoop van akkerland.
Regest
November 12, 1446

Antwoord van Johan van Gemen betreffende het pandschap Recklinghausen
Regest
November 24, 1446

Dietrich II van Moers, Aartsbisschop van Keulen enz. maakt aan de burgemeester, raad en bewoners van Recklinghausen bekend, dat hij de stad en het gebied als pand aan Johan van Gemen heeft overgedragen en dat alle inwoners voortaan aan hem gehoorzaamheid schuldig zijn.
Regest
March 10, 1448
Johann, Heer te Gemen en diens oudste zoon Hinrich zu Gemen, Heer te Wevelkaven, verkopen een rente.
Regest
August 30, 1448

Gerhart von Kleve, Graaf van de Mark, verklaard dat Johan van Gemen, zijn neef, zolang hij Landdrost van der Mark is, diverse andere ambten zal bekleden, waarvoor hij bovenop zijn Landdrost vergoeding nog 25 Oberländische Gulden en 25 malt haver zal ontvangen
'Regest
September 26, 1448

Johann, Heer te Gemen staat -met anderen- borg voor een schuld van 2200 Gulden van Aartsbisschop Dietrich II van Keulen.
Regest
November 6, 1448

Johann, Heer te Gemen staat -met anderen- borg voor een schuld van 2200 Gulden van Aartsbisschop Dietrich II van Keulen.
Regest
November 6, 1448

De provost en het kapittel van de kerk te Vreden ruilen horigen met Johan, Heer te Gemen.
Regest
February 5, 1449

Jonker Johan, Heer te Gemen krijgt genoegdoening in zijn zaak tegen de stad Andernach
Regest
March 10, 1449

Johan, Heer te Gemen verklaard dat de schulden van de stad Andernach aan hem zijn voldaan
Regest
April 25, 1449

Kwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 Gulden
Regest
April 25, 1449

Het echtpaar Johan van Asbecke en Grete van der Schulenborch, schenken een van Jonker Johan, Heer te Gemen gekochte rente aan het Stift Varler
Regest
November 8, 1449

Regest
Namens Heer Johan van Gemen
May 23, 1450
De provost en het kapittel van de kerk te Vreden ruilen horigen met Johan, Heer te Gemen.
Regest
August 31, 1450

Event
Regest
October 21, 1450

betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem
Brief van Johan, heer van Ghemen (raad), aan Johan van Boitbergen, erfmaarschalk, en Elbert van Eyll, drost (van Gelre)
1450

Note: N.B. Eerste regels onleesbaar. Datering: Elbert II en III van Eyll zijn resp. ca. 1430-1449 en 1450-1452 drost (inv.nrs. 3857-3872; Frankewitz, Aemter, 201-205). Elbert III is pas in 1499 overleden; Johan, heer van Ghemen komt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV voor 1430-1455.
Johan, Heer te Gemen, die het Huis te Dülmen van de Aartsbisschop van Keulen heeft, geeft een kwitantie voor de ontvangst van 181 Gulden die hij heeft betaald voor paarden bij verschillende gelegenheden.
Regest
February 1, 1451

Johann, Heer te Gemen en diens zoon Hinrich, stellen een vrijwaring op voor Johan van Lembeck, die voor hen borg stond bij Gerd van Keppel
Regest
April 11, 1451

Event
Regest
September 28, 1451

Transcript van een akte van vestiging van een rente October 11, 1451

De zoons van Hinrich van den Loe zijn 100 Rhijnse Guldens schuldig aan Gerhard, de rentmeester van Heer Johann van Gemen in Vest Recklinghausen
Regest
March 17, 1453
Oorkonde
von wegen des Junkers, Johann Herrn zu Ghemen
May 7, 1453

Johan en Hinrich, Heren te Gemen, garanderen de stad Borken en haar inwoners, dat hen geen schade vanuit Ramsdorf zal worden aangedaan, sinds Ramsdorf in het bezit is gekomen van Walraven van Moers en diens aanhangers
Regest
September 26, 1453
Leenman December 20, 1454

Financiële ondersteuning van hertog Arnold (minuut) December 21, 1454

Financiële ondersteuning van hertog Arnold (akte) December 21, 1454

Berndt en Arndt, Graven te Benthem en Heren te Stenforden, nemen een volledige schuld op zich die Otto Herr zu Bronckhorst und zu Borckelo, Johann Herr zu Ghemen, Hinrick Herr zu Ghemen und Wevelkoven, Hinrik Herr zu Wisch, Ghysbert van Bronckhorst Herr zu Batenborch und zu Anholt, Rynalt van Homert Herr zum Dornwerde, Hinrick Herr zu Hamoit en zijzelf hebben bekend tegenover Ridder Gherit van Keppel. Zij beloven de anderen ook schadeloosstelling.
Regest
April 23, 1455

Ondersteuning van hertog Arnold May 25, 1455

Overdracht van schulden July 9, 1455

Dietrich (II van Moers) Aartsbisschop van Keulen, geeft zijn neef Johan, Heer te Gemen, toestemming om in Waltrop voor 200 Rijnse Guldens een windmolen te bouwen, voor de duur van het pandschap
Regest
February 15, 1456

Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]
Twee gebeurtenissen
November 25, 1456

Aartsbisschop en keurvorst Dietrich van Keulen verklaard dat de gelden voor het inlossen van het pandschap Recklinghausen klaar ligt, om, na overlegging van de kwitantiën, overgedragen te worden aan Wilhelm van Nesselrode, landdrost van den Berg, vertegenwoordiger van Johan, Heer te Gemen
Regest
March 8, 1458
Death 1458

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: January 24, 1391Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
3 years
sister
himself
sister
2 years
sister
2 years
sister
4 years
sister
1 year
sister
Father’s family with Maria van Horn - View this family
father
step-mother
Marriage:
Mother’s family with Hendrik von Wisch - View this family
step-father
mother
Marriage:
Family with Oda van Horn en Altena - View this family
himself
wife
Marriage: January 28, 1417Horn, Duitsland
son
daughter
son
daughter
daughter

Rekening controle (2)

Toezending van document GE_0001_0322.pdf op verzoek ivm grootte (101MB)

Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg

N.B. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 148.

Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen

Fragment, 1442.05.22. 1 stuk N.B. Laatste blad van een rol.

betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem

N.B. Eerste regels onleesbaar. Datering: Elbert II en III van Eyll zijn resp. ca. 1430-1449 en 1450-1452 drost (inv.nrs. 3857-3872; Frankewitz, Aemter, 201-205). Elbert III is pas in 1499 overleden; Johan, heer van Ghemen komt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV voor 1430-1455.

Sluiting van 7-jarig verbondOorkonde betreffende de sluiting van een 7-jarig verbond dd. 29-9-1419Oorkonde betreffende de sluiting van een 7-jarig verbond dd. 29-9-1419
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,830 × 4,188 pixels
File size: 2,834 KB
Type: Certificate
Betreffende het bestuur van GelreAkte waarbij Hendrik, heer van Wisch, Johan, heer van Asperen, Voorst en Keppel, Willem, heer van Bergh, en Johan, heer van Ghemen, verklaren gedurende twee jaar het landsbestuur mede op zich te zullen nemen dd. 25-6-1430Akte waarbij Hendrik, heer van Wisch, Johan, heer van Asperen, Voorst en Keppel, Willem, heer van Bergh, en Johan, heer van Ghemen, verklaren gedurende twee jaar het landsbestuur mede op zich te zullen nemen dd. 25-6-1430
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,450 × 7,962 pixels
File size: 2,907 KB
Type: Certificate
Rekening controle (1)Johan, heer te Ghemen, controleerd samen met anderen de rekeningen van de rentmeester en de tollenaar te Oijen dd. 1-8-1430
Format: application/pdf
File size: 11,938 KB
Type: Certificate
BorgstellingGhysbert van Mekeren belooft Claes van der Hoeven en Jacob Byerwysch schadeloos te zullen houden van hun medeborgtocht te zijnen behoeve aan Johan heer van Gemen dd. 16-9-1430Ghysbert van Mekeren belooft Claes van der Hoeven en Jacob Byerwysch schadeloos te zullen houden van hun medeborgtocht te zijnen behoeve aan Johan heer van Gemen dd. 16-9-1430
Format: image/jpeg
Image dimensions: 6,000 × 3,880 pixels
File size: 3,538 KB
Type: Certificate
LeenaktenLeenacten van land onder Culemborg, uitgegaan van de heeren van Buren en van Ghemen van 1426 tot 1436
Format: application/pdf
File size: 13,423 KB
Type: Certificate
SchadeloosstellingBorgstelling voor schuld aan Johan, heer tot Gemen dd. 24-7-1431Borgstelling voor schuld aan Johan, heer tot Gemen dd. 24-7-1431
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,956 × 3,799 pixels
File size: 888 KB
Type: Certificate
PandbriefSituatieschets van van het goed Mallant onder Angerlo dd. 1643Situatieschets van van het goed Mallant onder Angerlo dd. 1643
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,968 × 2,012 pixels
File size: 1,001 KB
Type: Card
Kwitantie voor Johan, heer van GhemenKwitantie van Johan die Joede, tollenaar te Lobith, voor Johan, heer van Ghemen wegens ontvangst van deze van 2023 overlandse Rijnsgulden en 4,5 oude tuinen dd. 1432Kwitantie van Johan die Joede, tollenaar te Lobith, voor Johan, heer van Ghemen wegens ontvangst van deze van 2023 overlandse Rijnsgulden en 4,5 oude tuinen dd. 1432
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,928 × 4,834 pixels
File size: 1,172 KB
Type: Document
Johan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster NazarethJohan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster Nazareth dd. 13-12-1432Johan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster Nazareth dd. 13-12-1432
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,004 × 4,498 pixels
File size: 2,253 KB
Type: Certificate
Betreffende een lening aan Hertog Arnold van GelreBetreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre door Johan, heer van Gemen dd. 24-10-1434
Format: image/jpeg
Type: Certificate
KwitantieKwitantie van Johan, heer toe Gemen dd. 16-4-1435Kwitantie van Johan, heer toe Gemen dd. 16-4-1435
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,109 × 4,200 pixels
File size: 3,275 KB
Type: Certificate
Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van BergAkte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg dd, 9-6-1435Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg dd, 9-6-1435
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,863 × 4,378 pixels
File size: 1,075 KB
Type: Certificate
Rekening controle 3Controle van rekeningen van de hertog van Gelre dd. 13-7-1435
Format: application/pdf
File size: 31,292 KB
Type: Certificate
Geschil over de pandschap GrubbenvorstGeschil over de pandschap Grubbenvorst met Johan, heer te Gemen, van 1441 tot 1442
Format: application/pdf
File size: 16,025 KB
Type: Certificate
SchuldverklaringAkte betreffende een schuld aan Johan, heer tot Ghemen dd. 1442Akte betreffende een schuld aan Johan, heer tot Ghemen dd. 1442
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,458 × 3,782 pixels
File size: 1,279 KB
Type: Certificate
Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van GhemenBetreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen dd, 22-5-1442Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen dd, 22-5-1442
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,825 × 8,182 pixels
File size: 3,419 KB
Type: Certificate
Betreffende een lening aan Hertog Arnold van GelreBetreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre door heer Johan van Ghemen dd. 26-6-1442Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre door heer Johan van Ghemen dd. 26-6-1442
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,415 × 6,922 pixels
File size: 3,319 KB
Type: Certificate
Kwijtschelding borgstellingSchuld aan jonker Jan van Gheemen dd. 12-6-1444Schuld aan jonker Jan van Gheemen dd. 12-6-1444
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,719 × 2,685 pixels
File size: 1,653 KB
Type: Certificate
Minuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van GhemenMinuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van Ghemen, wegens een lening van 500 Rijnsgulden dd. 17-9-1444Minuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van Ghemen, wegens een lening van 500 Rijnsgulden dd. 17-9-1444
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,904 × 4,106 pixels
File size: 1,151 KB
Type: Document
Verzoening met hertog Arnold van GelreAkte van verzoening met hertog Arnold van Gelre dd. 20-12-1444Akte van verzoening met hertog Arnold van Gelre dd. 20-12-1444
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,946 × 8,648 pixels
File size: 3,058 KB
Type: Certificate
Verzoening met hertog Arnold van GelreMinuut: Akte van verzoening met hertog Arnold van Gelre dd. 20-12-1444Minuut: Akte van verzoening met hertog Arnold van Gelre dd. 20-12-1444
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,904 × 6,335 pixels
File size: 1,778 KB
Type: Document
LosbriefLosbrief van Johan Heer tot Ghemen voor Evert Paep den oude, Johan van Camphuisen, Evert Paep den jonge en Willem van Beuningen dd. 1445Losbrief van Johan Heer tot Ghemen voor Evert Paep den oude, Johan van Camphuisen, Evert Paep den jonge en Willem van Beuningen dd. 1445
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 5,684 KB
Type: Certificate
Heer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederenHeer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederen dd. 27-10-1446Heer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederen dd. 27-10-1446
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,478 × 3,564 pixels
File size: 732 KB
Type: Certificate
Kwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 GuldenKwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 Gulden dd. 25-4-1449Kwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 Gulden dd. 25-4-1449
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,500 × 3,775 pixels
File size: 733 KB
Type: Book
betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van ArnhemBrief van Johan, heer van Ghemen (raad), aan Johan van Boitbergen, erfmaarschalk, en Elbert van Eyll, drost (van Gelre), betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem, ca. 1450Brief van Johan, heer van Ghemen (raad), aan Johan van Boitbergen, erfmaarschalk, en Elbert van Eyll, drost (van Gelre), betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem, ca. 1450
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,990 × 4,446 pixels
File size: 1,333 KB
Type: Document
Transcript van een akte van vestiging van een renteVestiging van eene rente van 25 Overl. Rijnsche guldens door Johan heer thoe Gehmen en diens echtgenote (Oda van Horn) dd. 11-10-1451Vestiging van eene rente van 25 Overl. Rijnsche guldens door Johan heer thoe Gehmen en diens echtgenote (Oda van Horn) dd. 11-10-1451
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,770 × 3,875 pixels
File size: 1,250 KB
Type: Certificate
OorkondeToekenning van de overdracht van tienden door de rechter van Bredevoort, namens Johann, heer te Gemen dd. 7-5-1453Toekenning van de overdracht van tienden door de rechter van Bredevoort, namens Johann, heer te Gemen dd. 7-5-1453
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,032 × 3,920 pixels
File size: 5,507 KB
Type: Certificate
Financiële ondersteuning van hertog Arnold (minuut)Minuut: Akte waarbij Otto, heer van Bronkhorst, Johan, heer van Ghemen, Hendrik, heer van Wisch, Gijsbert, heer van Batenburg, en Reinoud, heer van Doorwerth, verklaren te zullen bevorderen dat ridderschap en steden hertog Arnold tot 100.000 oude schilden zullen geven om te voorzien in zijn geldnood, en zijn renten mee te lossen dd. 21-12-1454Minuut: Akte waarbij Otto, heer van Bronkhorst, Johan, heer van Ghemen, Hendrik, heer van Wisch, Gijsbert, heer van Batenburg, en Reinoud, heer van Doorwerth, verklaren te zullen bevorderen dat ridderschap en steden hertog Arnold tot 100.000 oude schilden zullen geven om te voorzien in zijn geldnood, en zijn renten mee te lossen dd. 21-12-1454
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,009 × 7,757 pixels
File size: 2,819 KB
Type: Document
Financiële ondersteuning van hertog Arnold (akte)Akte waarbij Otto, heer van Bronkhorst, Johan, heer van Ghemen, Hendrik, heer van Wisch, Gijsbert, heer van Batenburg, en Reinoud, heer van Doorwerth, verklaren te zullen bevorderen dat ridderschap en steden hertog Arnold tot 100.000 oude schilden zullen geven om te voorzien in zijn geldnood, en zijn renten mee te lossen dd. 21-4-1454Akte waarbij Otto, heer van Bronkhorst, Johan, heer van Ghemen, Hendrik, heer van Wisch, Gijsbert, heer van Batenburg, en Reinoud, heer van Doorwerth, verklaren te zullen bevorderen dat ridderschap en steden hertog Arnold tot 100.000 oude schilden zullen geven om te voorzien in zijn geldnood, en zijn renten mee te lossen dd. 21-4-1454
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,689 × 5,656 pixels
File size: 1,804 KB
Type: Certificate
Ondersteuning van hertog ArnoldAkte waarbij Johan, heer van Ghemen, Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt, en Reinoud van Homoet, heer van Doorwerth, beloven het hertogelijk bolwerk op de Wysscherberg voor Vreden, dat hertog Arnold op hun verzoek bezet houdt, te zullen overnemen dd. 25-5-1455Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt, en Reinoud van Homoet, heer van Doorwerth, beloven het hertogelijk bolwerk op de Wysscherberg voor Vreden, dat hertog Arnold op hun verzoek bezet houdt, te zullen overnemen dd. 25-5-1455
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,774 × 5,000 pixels
File size: 1,868 KB
Type: Certificate
Ondersteuning van hertog ArnoldMinuut: Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt, en Reinoud van Homoet, heer van Doorwerth, beloven het hertogelijk bolwerk op de Wysscherberg voor Vreden, dat hertog Arnold op hun verzoek bezet houdt, op de dag na Onze Lieve Vrouwe Visitatio (1455.07.03) te zullen overnemen dd. 25-5-1455Minuut: Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburg en Anholt, en Reinoud van Homoet, heer van Doorwerth, beloven het hertogelijk bolwerk op de Wysscherberg voor Vreden, dat hertog Arnold op hun verzoek bezet houdt, op de dag na Onze Lieve Vrouwe Visitatio (1455.07.03) te zullen overnemen dd. 25-5-1455
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,914 × 6,402 pixels
File size: 1,835 KB
Type: Certificate
Overdracht van schuldenOverdracht van schulden dd. 9-7-1455Overdracht van schulden dd. 9-7-1455
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,842 × 7,358 pixels
File size: 2,578 KB
Type: Certificate
Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven.dd. 8-3-1459Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven.dd. 8-3-1459
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,553 × 3,542 pixels
File size: 857 KB
Type: Certificate
Media objectHet zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435Het zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,734 × 1,813 pixels
File size: 1,030 KB
Type: Other