Het Archief van Gemen

Everwin von Bentheim

Name
Everwin von Bentheim
Name prefix
Graaf te Bentheim, graaf te Steinfurt, heer van Gemen
Given names
Everwin
Surname
Bentheim (Bentheim, von)
Name suffix
II
Also known as
Everwijn van Bentheim-Steinfurt
Also known as
Everwin von Steinfurt
Also known as
Everwyn von Bentheim
Birthyes

MarriageIngeborg Mecklenburg, vonView this family
yes

Door bemiddeling van Hinrick, Heer te Gemen, Bernd, Graaf te Bentheim en Ridder Gerdt von Keppel, wordt er een overeenkomst gesloten tussen Katherine van Gemen, vrouwe te Steynvorde, weduwe van Arnd von Bentheim enenerzijds en Everwin en Agnes, kinderen van Jonker Arndt, Graaf van Bentheim, Heet te Stenvorde anderzijds, waarna Katherine in het huis te Gronau wil gaan wonen en zij inkomsten zal ontvangen uit diverse hoven en huizen.
Regest
August 5, 1467

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen- Urkunden, Nr. 272
Text:

"Unter Vermittlung Hinricks Herrn zu Gemen, Bernds Grafen zu Benthem und des Ritters Gerdt v. Keppel wird zwischen Katherinen van Gemen Frau zu Steynvorde einerseits und Everwyne und Agnes, Kindern des + Junkers Arndt Graf von Benthem, Herrn zu Stenvorde, eine Übereinkunft getroffen, wonach Katherine (Witwe Arnds von Bentheim) auf das Haus Gronouwe ziehen will, wozu ihr die Einkünfte aus den Höfen Coning im Ksp. Schopinghe, Halteren, Otbertinck, das Rothues im Ksp. Leyr, de Koldehoff, dat hues to Zelen, dat hues to Arninck, dat hues to Linthove im Ksp. Stenforden, de hof to Billeke im Ksp. Weteringhe, des Koldemeyers hues und Hilbertinck im Ksp. Oen, Rolevinck im Ksp. Nyenkerken zufallen. Siegelankündigung der Vermittler und Katherinas."

Death of a paternal grandmotherGisberta van Bronckhorst
1479

Schadeloosstelling February 24, 1479

Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.01. nr. 86
Text:

Henrick, heer toe Ghemen en toe Wevelkaven, verklaart dat hij den eerbaren heren toe Schair bij Bredevoort een stuk land, genaamd die Stert in den Havekerwerde, heeft moeten vorsetten en daarvoor als waarborgen heeft gezet Everwijn, graaf van Benthem en heer toe Steenfoirde, zijn [klein]zoon en Arnt van Mijddachten, ritter en belooft deze twee waarborgen schadeloos te zullen houden, 1479 februari 24 (gudensdach na sente Petersdaghe). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in bruin was.

Quality of data: primary evidence
Everwyn, graaf van Bentheim en heer van Steinfurt en Everwin, graaf van Bentheim verklaren 472 Mark schuldig te zijn aan Katharine, dochter van Gemen en vrouwe te Steinfurt, weduwe, hun moeder en schoonzus, als lijftocht uit de heerlijkheid Steinfurt
Regest
October 27, 1483

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 309
Text:

"Everwyn Graf von Bentbem Herr zu Stenforde und Everwin Graf zu Benthem bekennen gegenüber der Katherinen Tochter zu Ghemen Frau zu Stenforde, Witwe, eine Schuld ihrer Mutter und Schwägerin von 472 Mark als Leibzucht aus der Herrschaft Stenforde. Siegelankündigung der Aussteller."

Marriage of a siblingJacob van Bronckhorst-BatenburgAgnes von BentheimView this family
October 6, 1488

Death of a maternal grandfatherHenrick von Gemen zu Wevelinghoven
1492
betreffende de erfenis van Hinrich, heer te Gemen en te Wevelkoven
Regest
January 7, 1492

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 338
Text:

"Everwyn Graf von Benthem Herr zu Stenforde und Johan Graf zu Holsten und zu Schouwenborch bekunden, nachdem Kathrina Tochter zu Ghemen Gräfin von Benthem Frau zu Stenforde, Witwe Arnds Grafen von Benthem. (und Mutter Everwins) und Karda Tochter zu Ghemen Gräfin von Holsten und Schouwenborch (Ehefrau Johans) gleichmäßig am Nachlaß ihres Vaters Hinrikes Herrn zu Ghemen und Wevelkoven berechtigt sein sollen, daß die Gelder aus dem Gewynne der Stadt Reyne und aus dem Gelöbnis an den Herrn van Egmondt, die an Katharinas Mitgift fehlten, vor der Teilung des Nachlasses an Everwin ausgezahlt werden sollen, wobei der Ritter Goerde Ketteler als Vermittler auftritt, vorbehaltlich Kardas Leibzucht von + Gotzen Stecken aus der Verpfändung des Vests (Recklinghausen). Siegelankündigung der beiden Vertragsschließenden, Kardas und Goerd Kettelers. Zeugen: Rotgher van Deypenbrocke, Hinrick van Weetberghen, Drost, Deyttert van Doryngerloe, Kanzler, und Frederyck Hudepoll, Secretarius."

Johan, graaf te Holstein en Schouwenburg sluit een verdrag met zijn echtgenote Cordula von Gemen over haar lijftocht.
Regest
January 7, 1492

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 337
Text:

"Johan Graf zu Holsten und Schouwenborch schließt mit seiner Frau Karda Tochter zu Ghemen unter Vermittlung Everwyns Graf von Benthem Herrn zu Stenfforde und der Ritters Goert Ketteler einen Vertrag wegen der Leibzucht, die sie von ihrem 1. Mann + Gotzen Stecken, Ritter, hat, nämlich wegen der Krudenborch, Horneborch usw., mit Einwilligung Hinrikes Herrn zu Ghemen und Wevelkoven. Siegelankündigung Johanns und der 2 Vermittler."

Katharina von Gemen regelt haar lijftocht met haar zoon Everwyn von Steinfurt, waaronder een betaling aan de kapel te Gemen
Regest
October 16, 1492

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 339 a
Text:

Katharina Tochter zu Gemen, Witwe zu Steinfurt vereinbart mit ihrem Sohn Everwin Graf von Steinfurt ihre Leibzucht, u.a. eine Zahlung an die Kapelle zu Gemen (up sente Gallen dach).

Priester Johannes Weytenkorn schenkt ridder Everwyn, graaf van Bentheim en heer van Steinfurt en Gemen, heer doorverkooprecht van een rente
Regest
November 27, 1492

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 341
Text:

"Vor dem Notar Johannes Hoppenbrouwer, clericus Monast. diocesis, schenkt der Priester Johannes Weytenkorn dem Ritter Everwyn Grafen von Benthem Herrn in Stenford und Ghemen das Wiederkaufsrecht für eine Rente. Acta fuerunt hec in Castro Ghemen. Zeugen: Johannes Kleinsmyt de Warendorp, Scriptor; Hermannus de Keppel Bastard, familiares des Grafen."

Oorkonde
Belening aan Johan van Ghemen, bastaard
December 14, 1492

Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia nr. 15
Text:

Everwyn, graaf te Benthem, oorkondt dat hij ten overstaan van hem en de leenmannen Sweder van der Schulenburg en Johan van Eschedde heeft beleend Johan van Ghemen, bastaard, met de hof van Swendorppe en hetgeen hem verder na de dood van Arndt Butenkamp en diens vrouw Lumme is ten deel gevallen, als de molen te Swendorppe en het daar gelegen erve en goed Beckesforde, alles gelegen in het kerspel Brantlecht, als een vijf marksleen.

Quality of data: primary evidence
Note:

Origineel charter (inv. nr. 596), het zegel van de leenheer is afgevallen. In dorso: 'Graeffschap' in 17e eeuwse hand. Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 588.

Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem
Overeenkomst
February 6, 1493

Citation details: Archief 0001, aktenr. 1822, Regest Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI 1, 56
Text:

Akte van overeenkomst tussen hertog Karel en de graven Everwijn van Bentheim-Steinfurt en Johan van Schauenburg-Holstein als erfgenamen van heer Hendrik, heer van Gemen, inzake regeling van hun geschillen over de afwikkeling van de pandschap van Hattem

Quality of data: primary evidence
Graaf Everwin von Bentheim-Steinfurt deelt, namens zijn moeder Catharina von Gemen, na de dood van de edelheer Heinrich von Gemen, diens bezittingen en goederen met graaf Johann von Holstein-Schouwenburg, die namens zijn vrouw Cordula von Gemen handeld
Regest
March 5, 1493

Citation details: Archiv Grafschaft Schaumburg - Urkunden, Nr. 47
Text:

Graf Everwin von Bentheim-Steinfurt für seine Mutter Catharina, und Graf Johann von Holstein Schaumburg für seine Gemahlin Carda, teilen nach dem Tod des Edelherrn Heinrich von Gemen die Besitzungen und Güter dieses Hauses. 4 Abschriften und ein Auszug aus der Urkunde

Everwyn, graaf van Bentheim, heer te Steinfurt, beloofd zijn zwager Johan, graaf te Holstein en Schouwenburg, de helft van de gemeenschappelijk aan ridder Goswin von Raesfeld verkochtte rente te zullen betalen
Regest
December 18, 1493

Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 346
Text:

Everwyn Graf von Benthem Herr zu Stenforde gelobt seinem Schwager Johan Grafen zu Holsteyn und zu Schouwenborch, die Hälfte der gemeinsam an den Ritter Goeswyn van Raetzfelt verkauften Rente zu zahlen.

Goswyn van Raisfelde, Ridder, geeft Everwyn graaf van Benthem en heer te Steynforde en Johann graaf te Holsteyn en Schomburch heer te Ghemen, het doorverkooprecht van een rente uit diverse hoven.
Regest
December 18, 1493

Citation details: "Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 345"
Text:

"Goswyn van Raisfelde, Ritter, gibt dem Everwyn Grafen von Benthem und Herrn zu Steynforde und Johann Grafen zu Holsteyn und zu Schomburch Herrn zu Ghemen das Wiederkaufsrecht für eine Rente als dem Hof zu Honrode, aus Oistendorp, Tydeman, Middendorp, Overfelt, Troesseren, Broichusen und den zugehörigen Erben und aus der Mühle zu G..ssingen. Siegelankündigung Goswins."

Death of a maternal grandmotherAnna von Wevelinghoven
October 27, 1495

Birth of a son
#1
Arnold von Bentheim
1497
Death of a motherKatharina von Gemen
February 21, 1502

Getuigenis July 31, 1506

Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.12. nr. 524
Text:

Everwin, greve toe Benthem en van Stenfforde, beleent Gerlach van Wullen met het erve en goed, genaamd Schouwinck en een kotten daarbij, genaamd Slachffordt, gelegen in het kerspel van Enschede , leenroerig aan het graafschap Benthem en staat toe dat Gerlach van Wullen met deze goederen betuchtigt zijne huisvrouw Margareten. Ten overstaan van Arndt de Bever en Johan van Ghemen, leenmannen, 1506 juli 31 (op avent Petri ad vincula). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den leenheer.

Quality of data: primary evidence
Death of a sisterAgnes von Bentheim
1508

Death of a wifeIngeborg Mecklenburg, von
1509

Death of a sonArnold von Bentheim
August 19, 1553
Deathyes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: September 28, 1458
2 years
sister
himself
Family with Ingeborg Mecklenburg, von - View this family
himself
wife
Marriage:
son

Door bemiddeling van Hinrick, Heer te Gemen, Bernd, Graaf te Bentheim en Ridder Gerdt von Keppel, wordt er een overeenkomst gesloten tussen Katherine van Gemen, vrouwe te Steynvorde, weduwe van Arnd von Bentheim enenerzijds en Everwin en Agnes, kinderen van Jonker Arndt, Graaf van Bentheim, Heet te Stenvorde anderzijds, waarna Katherine in het huis te Gronau wil gaan wonen en zij inkomsten zal ontvangen uit diverse hoven en huizen.Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen- Urkunden, Nr. 272
Text:

"Unter Vermittlung Hinricks Herrn zu Gemen, Bernds Grafen zu Benthem und des Ritters Gerdt v. Keppel wird zwischen Katherinen van Gemen Frau zu Steynvorde einerseits und Everwyne und Agnes, Kindern des + Junkers Arndt Graf von Benthem, Herrn zu Stenvorde, eine Übereinkunft getroffen, wonach Katherine (Witwe Arnds von Bentheim) auf das Haus Gronouwe ziehen will, wozu ihr die Einkünfte aus den Höfen Coning im Ksp. Schopinghe, Halteren, Otbertinck, das Rothues im Ksp. Leyr, de Koldehoff, dat hues to Zelen, dat hues to Arninck, dat hues to Linthove im Ksp. Stenforden, de hof to Billeke im Ksp. Weteringhe, des Koldemeyers hues und Hilbertinck im Ksp. Oen, Rolevinck im Ksp. Nyenkerken zufallen. Siegelankündigung der Vermittler und Katherinas."

SchadeloosstellingGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.01. nr. 86
Text:

Henrick, heer toe Ghemen en toe Wevelkaven, verklaart dat hij den eerbaren heren toe Schair bij Bredevoort een stuk land, genaamd die Stert in den Havekerwerde, heeft moeten vorsetten en daarvoor als waarborgen heeft gezet Everwijn, graaf van Benthem en heer toe Steenfoirde, zijn [klein]zoon en Arnt van Mijddachten, ritter en belooft deze twee waarborgen schadeloos te zullen houden, 1479 februari 24 (gudensdach na sente Petersdaghe). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in bruin was.

Quality of data: primary evidence
Everwyn, graaf van Bentheim en heer van Steinfurt en Everwin, graaf van Bentheim verklaren 472 Mark schuldig te zijn aan Katharine, dochter van Gemen en vrouwe te Steinfurt, weduwe, hun moeder en schoonzus, als lijftocht uit de heerlijkheid SteinfurtLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 309
Text:

"Everwyn Graf von Bentbem Herr zu Stenforde und Everwin Graf zu Benthem bekennen gegenüber der Katherinen Tochter zu Ghemen Frau zu Stenforde, Witwe, eine Schuld ihrer Mutter und Schwägerin von 472 Mark als Leibzucht aus der Herrschaft Stenforde. Siegelankündigung der Aussteller."

betreffende de erfenis van Hinrich, heer te Gemen en te WevelkovenLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 338
Text:

"Everwyn Graf von Benthem Herr zu Stenforde und Johan Graf zu Holsten und zu Schouwenborch bekunden, nachdem Kathrina Tochter zu Ghemen Gräfin von Benthem Frau zu Stenforde, Witwe Arnds Grafen von Benthem. (und Mutter Everwins) und Karda Tochter zu Ghemen Gräfin von Holsten und Schouwenborch (Ehefrau Johans) gleichmäßig am Nachlaß ihres Vaters Hinrikes Herrn zu Ghemen und Wevelkoven berechtigt sein sollen, daß die Gelder aus dem Gewynne der Stadt Reyne und aus dem Gelöbnis an den Herrn van Egmondt, die an Katharinas Mitgift fehlten, vor der Teilung des Nachlasses an Everwin ausgezahlt werden sollen, wobei der Ritter Goerde Ketteler als Vermittler auftritt, vorbehaltlich Kardas Leibzucht von + Gotzen Stecken aus der Verpfändung des Vests (Recklinghausen). Siegelankündigung der beiden Vertragsschließenden, Kardas und Goerd Kettelers. Zeugen: Rotgher van Deypenbrocke, Hinrick van Weetberghen, Drost, Deyttert van Doryngerloe, Kanzler, und Frederyck Hudepoll, Secretarius."

Johan, graaf te Holstein en Schouwenburg sluit een verdrag met zijn echtgenote Cordula von Gemen over haar lijftocht.Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 337
Text:

"Johan Graf zu Holsten und Schouwenborch schließt mit seiner Frau Karda Tochter zu Ghemen unter Vermittlung Everwyns Graf von Benthem Herrn zu Stenfforde und der Ritters Goert Ketteler einen Vertrag wegen der Leibzucht, die sie von ihrem 1. Mann + Gotzen Stecken, Ritter, hat, nämlich wegen der Krudenborch, Horneborch usw., mit Einwilligung Hinrikes Herrn zu Ghemen und Wevelkoven. Siegelankündigung Johanns und der 2 Vermittler."

Katharina von Gemen regelt haar lijftocht met haar zoon Everwyn von Steinfurt, waaronder een betaling aan de kapel te GemenLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 339 a
Text:

Katharina Tochter zu Gemen, Witwe zu Steinfurt vereinbart mit ihrem Sohn Everwin Graf von Steinfurt ihre Leibzucht, u.a. eine Zahlung an die Kapelle zu Gemen (up sente Gallen dach).

Priester Johannes Weytenkorn schenkt ridder Everwyn, graaf van Bentheim en heer van Steinfurt en Gemen, heer doorverkooprecht van een renteLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 341
Text:

"Vor dem Notar Johannes Hoppenbrouwer, clericus Monast. diocesis, schenkt der Priester Johannes Weytenkorn dem Ritter Everwyn Grafen von Benthem Herrn in Stenford und Ghemen das Wiederkaufsrecht für eine Rente. Acta fuerunt hec in Castro Ghemen. Zeugen: Johannes Kleinsmyt de Warendorp, Scriptor; Hermannus de Keppel Bastard, familiares des Grafen."

OorkondeHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0285.1 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), collectie archivalia nr. 15
Text:

Everwyn, graaf te Benthem, oorkondt dat hij ten overstaan van hem en de leenmannen Sweder van der Schulenburg en Johan van Eschedde heeft beleend Johan van Ghemen, bastaard, met de hof van Swendorppe en hetgeen hem verder na de dood van Arndt Butenkamp en diens vrouw Lumme is ten deel gevallen, als de molen te Swendorppe en het daar gelegen erve en goed Beckesforde, alles gelegen in het kerspel Brantlecht, als een vijf marksleen.

Quality of data: primary evidence
Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van HattemGelders Archief
Citation details: Archief 0001, aktenr. 1822, Regest Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI 1, 56
Text:

Akte van overeenkomst tussen hertog Karel en de graven Everwijn van Bentheim-Steinfurt en Johan van Schauenburg-Holstein als erfgenamen van heer Hendrik, heer van Gemen, inzake regeling van hun geschillen over de afwikkeling van de pandschap van Hattem

Quality of data: primary evidence
Graaf Everwin von Bentheim-Steinfurt deelt, namens zijn moeder Catharina von Gemen, na de dood van de edelheer Heinrich von Gemen, diens bezittingen en goederen met graaf Johann von Holstein-Schouwenburg, die namens zijn vrouw Cordula von Gemen handeldLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Archiv Grafschaft Schaumburg - Urkunden, Nr. 47
Text:

Graf Everwin von Bentheim-Steinfurt für seine Mutter Catharina, und Graf Johann von Holstein Schaumburg für seine Gemahlin Carda, teilen nach dem Tod des Edelherrn Heinrich von Gemen die Besitzungen und Güter dieses Hauses. 4 Abschriften und ein Auszug aus der Urkunde

Everwyn, graaf van Bentheim, heer te Steinfurt, beloofd zijn zwager Johan, graaf te Holstein en Schouwenburg, de helft van de gemeenschappelijk aan ridder Goswin von Raesfeld verkochtte rente te zullen betalenLandesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 346
Text:

Everwyn Graf von Benthem Herr zu Stenforde gelobt seinem Schwager Johan Grafen zu Holsteyn und zu Schouwenborch, die Hälfte der gemeinsam an den Ritter Goeswyn van Raetzfelt verkauften Rente zu zahlen.

Goswyn van Raisfelde, Ridder, geeft Everwyn graaf van Benthem en heer te Steynforde en Johann graaf te Holsteyn en Schomburch heer te Ghemen, het doorverkooprecht van een rente uit diverse hoven.Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Citation details: "Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen - Urkunden, Nr. 345"
Text:

"Goswyn van Raisfelde, Ritter, gibt dem Everwyn Grafen von Benthem und Herrn zu Steynforde und Johann Grafen zu Holsteyn und zu Schomburch Herrn zu Ghemen das Wiederkaufsrecht für eine Rente als dem Hof zu Honrode, aus Oistendorp, Tydeman, Middendorp, Overfelt, Troesseren, Broichusen und den zugehörigen Erben und aus der Mühle zu G..ssingen. Siegelankündigung Goswins."

GetuigenisGelders Archief
Citation details: 0522 Huis Middachten. 1.12. nr. 524
Text:

Everwin, greve toe Benthem en van Stenfforde, beleent Gerlach van Wullen met het erve en goed, genaamd Schouwinck en een kotten daarbij, genaamd Slachffordt, gelegen in het kerspel van Enschede , leenroerig aan het graafschap Benthem en staat toe dat Gerlach van Wullen met deze goederen betuchtigt zijne huisvrouw Margareten. Ten overstaan van Arndt de Bever en Johan van Ghemen, leenmannen, 1506 juli 31 (op avent Petri ad vincula). 1 charter N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den leenheer.

Quality of data: primary evidence
Oorkonde

Origineel charter (inv. nr. 596), het zegel van de leenheer is afgevallen. In dorso: 'Graeffschap' in 17e eeuwse hand. Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 588.

OorkondeBelening van Johann van Ghemen, bastaard, met goederen uit de erfenis van zijn schoonouders, door Everwyn, graaf te Benthem dd. 14-12-1492Belening van Johann van Ghemen, bastaard, met goederen uit de erfenis van zijn schoonouders, door Everwyn, graaf te Benthem dd. 14-12-1492
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,032 × 3,920 pixels
File size: 4,851 KB
Type: Certificate
Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van HattemOvereenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem dd. 6-2-1493Overeenkomst tussen de erfgenamen van Hendrik, heer van Gemen, betreffende de pandschap van Hattem dd. 6-2-1493
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,389 × 8,585 pixels
File size: 21,483 KB
Type: Certificate