Het Archief van Gemen

Het zegel van Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks anno 1516

Christine von Gemen

Name
Christine von Gemen
Given names
Christine
Surname
Gemen (Gemen, von)
Also known as
Christina van Pröbsting
Also known as
Christina van Praistinck
Also known as
Christina van Ghemen
Also known as
Cristijn van Ghemen
Birthyes

Birth of a sisterElisabeth von Gemen-Pröbsting
1460

Occupation
abdis van het klooster St. Mariënhorst in Ter Hunnepe bij Deventer
from 1498 to 1535
Verneiering goederen February 25, 1499
Address: Abdij Marienhorst
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 423. Afschrift inv. nr. 163, fol 7 verso
Text:

Christijn van Ghemen, genoemd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf Brunsijnck in de Wetering aan Henrich Knijff en Aleijt zijne echtgenoote. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenborch, rentmeester, Johan toe Mars en Gheert Kijstenmeker

Quality of data: unreliable evidence
Note: Origineel nog niet kunnen lokaliseren in Historisch Centrum Overijssel
Note: In het afschrift is duidelijk als datum aangegeven 1502. Mogelijk een fout van de archivaris of anders niet het correcte document. Zo snel mogelijk transcriberen!
Vermeiering goederen April 9, 1499
Address: Abdij St. Mariënhorst
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 427, Afschr. in Inv. nº. 163, fol. 10+11
Text:

Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Henrich Raven en Hijlleken, zijne echtgenoote, het erf in Barle voor 6 jaar. In tegenwoordigheid van Alert Hacford, Derick van Woldenborch, rentmeester, en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Note: Het originele charter is momenteel niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel. Willem 2019
Vermeiering goederen February 24, 1500
Address: Abdij Marienhorst
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 430. Afschrift inv. nr. 163, fol 12 Verso
Text:

Crystijn van Ghemen, genoemd Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Wolbert, haar "scolt" en Marij, zijne echtgenoote, het erf, toe Benerijnghe geheeten, gelegen in Marckevelt, groot omtrent 15 mud zaailand, voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenberch, rentmeester, Aelbert, molenaar, Johan Hennijnck en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Vermeijering goederen August 1, 1501
Address: Abdij St. Mariënhorst
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 441. Afschrift in Inv. nr. 163, fol 19
Text:

Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf toe Holten, geheeten Gheersijnck, aan Johan voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. Om tegenwoordigheid van Derijck van Woldenborch, rentmeester, Claes Duijngh en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Note: Het originele charter is momenteel niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel. Willem 2019
Vermeiering goederen October 12, 1501
Address: Abdij St. Mariënhorst
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 443 Afschrift in Inv. Nr. 163, fol 14 verso
Text:

Cristijn van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Egbet Hennijnck en Eefse, zijne echtgenoote, het erf, geheeten Hennijnck, gelegen in Marckvelt, voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenberch, rentmeester, Johan Hennijncken Roloff toe Botterhuijs en andere getuigen

Quality of data: primary evidence
Wisselingen horigen October 4, 1514

Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 477.
Text:

a. Oorspr. (Inv. nº. 559). Met het zegel van den rentmeester in groene was. Het stuk is slecht leesbaar. b. Afschr. in het Cart. t. H. nº. 289. Zie Tijdr. V, blz. 304

Wolter van Duenen, rentmeester der heerlijkheid .......... gaat met juffer Christina van Ghemen, genaamd Praeffstinck, eene wisseling van horigen aan, waardoor deze Gertruijt, echte dochter van Roloff ten Botterhuijs, krijgt en gene .......... natuurlijke dochter van Goesen Boncking en van Fenne Waenijncks.

Quality of data: primary evidence
Note: Niet 100% zeker dat dit inderdaad het juiste document is
Verkoop goederen July 10, 1516
Citation details: 0481 Familie Van Rhemen 2.2.3. reg. 664
Text:

De Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks en conventualen van ter Hunnepe bekennen verkocht te hebben aan Jacob Staekebrant en Otto van Ossenbroick 5 g. R. gulden 's jaars uit de goederen Brunssinck en Barnekathe, gelegen in het kerspel van St. Nicolaas te Deventer in de buurschap Weteringen. Geschied voor Johan Ketell, richter van Colmschate. Gezegeld door de richter en de abdis en met het kloosterzegel. Met 3 zegels, 1516 Juli 10. (Den Donredach na sanct Martens dach Translationis). 1 charter

Quality of data: primary evidence
Aankoop goederen June 28, 1520

Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe regest 483. Oorspr. (Inv. nº. 429) Zie: Tijdr. reg. V, blz. 466.
Text:

"Johan die Leege, schout te Zutphen, oorkondt, dat Heijke van Dommeren verkoopt aan Cristina van Ghemen, genoemd Praeffstinck, abdis van het convent toe der Honnoppe, een stuk land, geheeten Paedacker, gelegen in het schoutambt Zutphen, in de buurtschap van Epse en in het kerspel op then Barch in Deventer. In den jaere onses Heren duesent vijffhondert ende twijntich op then Donresdag nae sunte Johansdach Nativitatis te mitsomer."

Quality of data: primary evidence
Note: Origineel niet vindbaar
Oorkonde
Akte van belening
October 4, 1534

Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe, nr. 493, Oorspr. (Inv. nº. 283). Met het zegel van den graaf in groene was.
Text:

Oistwalt, graaf van den Berghe, heer van Bijlandt, bevestigt de beleening van Cristina van Gemen, genaamd van Praistinck, abdis van het klooster van der Honnep in de graafschap Zutphen bij Deventer, met de Doirnijngemaat, gelegen bij Huessen, gedaan door Henrick Hagens. Gegeven in den jaeren onses Heren duijsent vijff hondert vijr ende dertich op Sonnendach sunte Franciscusdach des helligen Confessoris. Met het zegel van de graaf in groene was.

Quality of data: primary evidence
Death of a sisterElisabeth von Gemen-Pröbsting
1536

Deathyes

Verneiering goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 423. Afschrift inv. nr. 163, fol 7 verso
Text:

Christijn van Ghemen, genoemd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf Brunsijnck in de Wetering aan Henrich Knijff en Aleijt zijne echtgenoote. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenborch, rentmeester, Johan toe Mars en Gheert Kijstenmeker

Quality of data: unreliable evidence
Vermeiering goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 427, Afschr. in Inv. nº. 163, fol. 10+11
Text:

Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Henrich Raven en Hijlleken, zijne echtgenoote, het erf in Barle voor 6 jaar. In tegenwoordigheid van Alert Hacford, Derick van Woldenborch, rentmeester, en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Vermeiering goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 430. Afschrift inv. nr. 163, fol 12 Verso
Text:

Crystijn van Ghemen, genoemd Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Wolbert, haar "scolt" en Marij, zijne echtgenoote, het erf, toe Benerijnghe geheeten, gelegen in Marckevelt, groot omtrent 15 mud zaailand, voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenberch, rentmeester, Aelbert, molenaar, Johan Hennijnck en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Vermeijering goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 441. Afschrift in Inv. nr. 163, fol 19
Text:

Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf toe Holten, geheeten Gheersijnck, aan Johan voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. Om tegenwoordigheid van Derijck van Woldenborch, rentmeester, Claes Duijngh en andere getuigen.

Quality of data: primary evidence
Vermeiering goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 443 Afschrift in Inv. Nr. 163, fol 14 verso
Text:

Cristijn van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Egbet Hennijnck en Eefse, zijne echtgenoote, het erf, geheeten Hennijnck, gelegen in Marckvelt, voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden. In tegenwoordigheid van Derick van Woldenberch, rentmeester, Johan Hennijncken Roloff toe Botterhuijs en andere getuigen

Quality of data: primary evidence
Wisselingen horigenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe reg. 477.
Text:

a. Oorspr. (Inv. nº. 559). Met het zegel van den rentmeester in groene was. Het stuk is slecht leesbaar. b. Afschr. in het Cart. t. H. nº. 289. Zie Tijdr. V, blz. 304

Wolter van Duenen, rentmeester der heerlijkheid .......... gaat met juffer Christina van Ghemen, genaamd Praeffstinck, eene wisseling van horigen aan, waardoor deze Gertruijt, echte dochter van Roloff ten Botterhuijs, krijgt en gene .......... natuurlijke dochter van Goesen Boncking en van Fenne Waenijncks.

Quality of data: primary evidence
Verkoop goederenGelders Archief
Citation details: 0481 Familie Van Rhemen 2.2.3. reg. 664
Text:

De Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks en conventualen van ter Hunnepe bekennen verkocht te hebben aan Jacob Staekebrant en Otto van Ossenbroick 5 g. R. gulden 's jaars uit de goederen Brunssinck en Barnekathe, gelegen in het kerspel van St. Nicolaas te Deventer in de buurschap Weteringen. Geschied voor Johan Ketell, richter van Colmschate. Gezegeld door de richter en de abdis en met het kloosterzegel. Met 3 zegels, 1516 Juli 10. (Den Donredach na sanct Martens dach Translationis). 1 charter

Quality of data: primary evidence
Aankoop goederenHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe regest 483. Oorspr. (Inv. nº. 429) Zie: Tijdr. reg. V, blz. 466.
Text:

"Johan die Leege, schout te Zutphen, oorkondt, dat Heijke van Dommeren verkoopt aan Cristina van Ghemen, genoemd Praeffstinck, abdis van het convent toe der Honnoppe, een stuk land, geheeten Paedacker, gelegen in het schoutambt Zutphen, in de buurtschap van Epse en in het kerspel op then Barch in Deventer. In den jaere onses Heren duesent vijffhondert ende twijntich op then Donresdag nae sunte Johansdach Nativitatis te mitsomer."

Quality of data: primary evidence
OorkondeHistorisch Centrum Overijssel
Citation details: 0189.1 Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe, nr. 493, Oorspr. (Inv. nº. 283). Met het zegel van den graaf in groene was.
Text:

Oistwalt, graaf van den Berghe, heer van Bijlandt, bevestigt de beleening van Cristina van Gemen, genaamd van Praistinck, abdis van het klooster van der Honnep in de graafschap Zutphen bij Deventer, met de Doirnijngemaat, gelegen bij Huessen, gedaan door Henrick Hagens. Gegeven in den jaeren onses Heren duijsent vijff hondert vijr ende dertich op Sonnendach sunte Franciscusdach des helligen Confessoris. Met het zegel van de graaf in groene was.

Quality of data: primary evidence
Verneiering goederen

Origineel nog niet kunnen lokaliseren in Historisch Centrum Overijssel

Vermeiering goederen

Het originele charter is momenteel niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel. Willem 2019

Vermeijering goederen

Het originele charter is momenteel niet beschikbaar in het Historisch Centrum Overijssel. Willem 2019

Wisselingen horigen

Niet 100% zeker dat dit inderdaad het juiste document is

Aankoop goederen

Origineel niet vindbaar

Verneiering goederenChristijn van Ghemen, genoemd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf Brunsijnck in de Wetering aan Henrich Knijff en Aleijt zijne echtgenoote. dd. 25-2-1499Christijn van Ghemen, genoemd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf Brunsijnck in de Wetering aan Henrich Knijff en Aleijt zijne echtgenoote. dd. 25-2-1499
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,748 × 3,293 pixels
File size: 5,771 KB
Type: Book
Vermeiering goederenAfschrift. Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Henrich Raven en Hijlleken, zijne echtgenoote, het erf in Barle voor 6 jaar dd. 9-4-1499Afschrift. Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Henrich Raven en Hijlleken, zijne echtgenoote, het erf in Barle voor 6 jaar dd. 9-4-1499
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,790 × 6,583 pixels
File size: 11,002 KB
Type: Book
Vermeiering goederenCrystijn van Ghemen, genoemd Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Wolbert, haar "scolt" en Marij, zijne echtgenoote, het erf, toe Benerijnghe geheeten, gelegen in Marckevelt. dd. 24-2-1500Crystijn van Ghemen, genoemd Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Wolbert, haar "scolt" en Marij, zijne echtgenoote, het erf, toe Benerijnghe geheeten, gelegen in Marckevelt. dd. 24-2-1500
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,746 × 3,282 pixels
File size: 5,838 KB
Type: Book
Note: Origineel nog niet gelocaliseerd. Afschrift is duidelijk gecanceleerd
Vermeijering goederenAfschrift. Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf toe Holten, geheeten Gheersijnck, aan Johan voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden dd. 1-8-1501Afschrift. Cristina van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert het erf toe Holten, geheeten Gheersijnck, aan Johan voor 6 jaar, op bepaalde voorwaarden dd. 1-8-1501
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,807 × 3,290 pixels
File size: 5,195 KB
Type: Book
Vermeiering goederenCristijn van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Egbet Hennijnck en Eefse, zijne echtgenoote, het erf, geheeten Hennijnck, gelegen in Marckvelt, voor 6 jaar dd. 12-10-1501Cristijn van Ghemen, genaamd van Praestijnck, abdis van het klooster ter Hunnepe, vermeiert aan Egbet Hennijnck en Eefse, zijne echtgenoote, het erf, geheeten Hennijnck, gelegen in Marckvelt, voor 6 jaar dd. 12-10-1501
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,802 × 3,293 pixels
File size: 5,672 KB
Type: Book
Note: Het origineel is momenteel niet beschikbaar Willem 2019
Wisselingen horigenChristine van Ghemen, abdis van het klooster St. Mariënhorst te Ter Hunnepe, wisselt een horige dd. 4-10-1514Christine van Ghemen, abdis van het klooster St. Mariënhorst te Ter Hunnepe, wisselt een horige dd. 4-10-1514
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,264 × 4,896 pixels
File size: 4,182 KB
Type: Certificate
Verkoop goederenAbdis Christina van Gemen gen. Praestincks en conventualen van het klooster ter Hunnepe, verklaren een rente uit de buurschap Weteringen te hebben verkocht dd. 10-6-1516Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks en conventualen van het klooster ter Hunnepe, verklaren een rente uit de buurschap Weteringen te hebben verkocht dd. 10-6-1516
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,422 × 11,040 pixels
File size: 4,489 KB
Type: Certificate
Aankoop goederenJohan die Leege, schout te Zutphen, oorkondt, dat Heijke van Dommeren verkoopt aan Cristina van Ghemen, genoemd Praeffstinck, abdis van het convent toe der Honnoppe, een stuk land, geheeten Paedacker, gelegen in het schoutambt Zutphen, in de buurtschap van Epse en in het kerspel op then Barch in Deventer. dd. 28-6-1520Johan die Leege, schout te Zutphen, oorkondt, dat Heijke van Dommeren verkoopt aan Cristina van Ghemen, genoemd Praeffstinck, abdis van het convent toe der Honnoppe, een stuk land, geheeten Paedacker, gelegen in het schoutambt Zutphen, in de buurtschap van Epse en in het kerspel op then Barch in Deventer. dd. 28-6-1520
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,220 × 2,386 pixels
File size: 2,351 KB
Type: Book
OorkondeAkte van belening van de Doirnijngemaat aan Cristina van Gemen, genaamd van Praistinck, abdis van het klooster van der Honnep dd. 4-10-1534Akte van belening van de Doirnijngemaat aan Cristina van Gemen, genaamd van Praistinck, abdis van het klooster van der Honnep dd. 4-10-1534
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,032 × 3,920 pixels
File size: 5,975 KB
Type: Certificate
Media objectHet zegel van Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks anno 1516Het zegel van Abdis Christina van Gemen gen. Praestincks anno 1516
Format: image/jpeg
Image dimensions: 469 × 625 pixels
File size: 144 KB
Type: Photo